- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افغانستان از حملات کنر رسماً به پاکستان شکايت نمود…

[1]

سفير افغانستان در اسلام آباد، در مورد حملات انجام شده از خاک آن کشور بر ولايت کنر، به وزير امور خارجۀ پاکستان شکايت نمود.

در اعلاميه اى که به تاريخ ٨ سرطان از طرف اتشه مطبوعاتى سفارت افغانستان در پاکستان، به آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده، گفته شده است که اين شکايت را محمد عمر داؤدزى سفير افغانستان، امروز در ملاقات با حنا ربانى کهر وزير امور خارجۀ پاکستان در اسلام آباد، مطرح نموده است.

منبع علاوه کرده است که در اين ملاقات، هردو جانب روى موضوعات مختلف و روابط ميان دو کشور صحبت نمودند.

در اعلاميه آمده است که هردو جانب، در مورد سفر آيندۀ صدراعظم جديد پاکستان به کابل نيز صحبت نموده و آنرا مفيد خواندند.

داؤدزى سفير افغانستان اظهار اميدوارى نمود که سفر يادشده، در بهتر شدن هرچه بيشتر روابط ميان دو کشور و تقويت همکارى براى حل مشکلات موجوده، مفيد ثابت خواهد شد.

رئيس جمهورکرزى، سه روز قبل درصحبت تيليفونى با راجا پرويزاشرف صدراعظم جديد پاکستان، به وى مبارکى گفته و وى را به سفر کابل دعوت نمود، که از طرف وى پذيرفته شد.

در اعلاميه آمده است که دراين ملاقات، سفير افغانستان به وزير امور خارجۀ پاکستان در بارۀ حملات آن کشور بر ولايت کنر، شکايت نموده و در اين مورد اظهار نگرانى نمود.

داؤدزى علاوه کرد که تمام افغانها، از اين حملات بسيار نگران و خشمگين اند، و خواستار متوقف شدن هرچه زودتر اين حملات گرديد.

وى گفت: “واقعاتى مانند حملات بر کنر، به نفع تروريزم تمام ميشود و باعث سوءتفاهم ميان دو کشور ميگردد.”

منبع نگاشته است که دراين ملاقات، سفير افغانستان از برخورد نادرست نيروهاى امنيتى پاکستان با مهاجرين افغان، انتقاد نموده و از حناربانى خواست تا در جلوگيرى آن کمک نمايد.

عمر داؤدزى علاوه نمود که هردو کشور، روى يک پلان مشترک در مورد مهاجرين کار ميکنند و دولت افغان، خواستار برگشت باعزت براساس يک پروگرام منظم و به رضايت خوداند.

همچنان در اعلاميه آمده است که سفير افغانستان، از حنا ربانى خواست تا کتابهاى متوقف شدۀ مکاتب افغانستان در بندر کراچى را آزاد نمايند.

منبع علاوه نموده است که خانم کهر، از حملات افراد مسلح از خاک افغانستان بر سربازان آن کشور در منطقۀ دير پاکستان يادآورى نموده گفت که در اين رويداد، ١٧ سرباز آنها کشته شده اند.

وى از دولت افغانستان خواست تا براى جلوگيرى از چنين رويدادها، در آينده تلاش جدى به خرچ دهد.

حنا ربانى در مورد مشکلات مهاجرين گفت که به مسوولين مربوطه هدايت خواهد داد از آزار و اذيت مهاجرين دست بکشند.

خانم کهر، در مورد کتابهاى متوقف شده علاوه نمود که اين مشکل، حل گرديده و روز گذشته در اين مورد، به مسوولين مربوطه در کراچى هدايت داده و ٧٧ کانتينر کتاب در آيندۀ نزديک به افغانستان فرستاده خواهد شد.

افغانستان درحالى از حملات پاکستان بر ولايت کنر، به آن کشور شکايت نموده است که از دو ماه گذشته بدينسو، يکبار ديگر پر وسۀ حملات راکتى پاکستان بر اين ولايت آغاز گرديده است.

به گفتۀ باشنده گان و مسوولين محل، در اين حملات تاحال به مردم خسارات مالى و جانى وارد گرديده و صدها خانواده بيجا شده است.

 وزارت دفاع ملى، روز گذشته از اين حملات واکنش شديد نشان داده علاوه کرد که آنها منتظر امر رئيس جمهور حامد کرزى در اين مورد ميباشند.

پژواک