- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افشاگری آمریکا، تضعیف روحیه نیروهای افغانستان

وزارت دفاع آمریکا بخشی از اطلاعات امنیتی افغانستان را که قبلاً محرمانه تلقی می شد در اختیار عموم قرار می دهد. این کار امکان دارد روحیه دشمنان ومخالفان و شورشیان حکومت افغانستان را قوی بسازد و در مقابل روحیه نیروهای امنیتی افغانستان را تضعیف نماید. دولت افغانستان از پنتاگون خواسته بود که این اطلاعات را در اختیار عموم قرار ندهد. چرا چنین کاری از سوی آمریکا انجام شده است؟ آیا پس از انتشار این گزارش نیروهای امنیتی افغانستان با خطرات جدی مواجه خواهد شد؟

 

بشیر احمد عضو مجلس نمایندگان در برنامه «خط کابل» گفت: این افشاگری از نظر روحیه برای دشمنان نیروهای امنیتی افغانستان خوب است. آنها به افرادشان این تلقین را می کنند که با دولتی درگیر جنگ هستیم که در داخل با هم اختلاف و مشکل دارند پس پیروزی ما تضمینی است اما این حقیقت وجود دارد که ما نیروهای افغان نمی توانیم تا آخر مشکلات خود را پنهان کنیم. همین گفته پنتاگون که می گوید نشر این اسناد باعث تضعیف روحیه نیروهای افغان و برعکس باعث ایجاد روحیه در دشمنان افغانستان می شود، می رساند که این بررسی افشا شده است. این را می رساند که مشکلات جدی در بخش امنیتی به خصوص درمورد مصارفی که از طرف کشورهای بزرگ مانند آمریکا می شود مشکلات جدی وجود دارد. یکی از دلایل افشای این بررسی ها می تواند این باشد که آمریکایی ها می خواهند ذهنیت مردم عامه خود را نسبت به چگونگی مصرف هزینه هایشان آماده بسازند.

 

وی در ارتباط با کمکها و هزینه های آمریکا به افغانستان گفت: در ظاهر بعد از سال 2001 آمریکا در کنار حکومت و مردم افغانستان به عنوان یکی از حامی های خیلی برجسته و بزرگ ایستادگی کرد. آمریکا تمام تلاش خود را برای مبارزه با القاعده، قاچاق مواد مخدر، ساختن افغانستان و دموکراسی کرده است. آمریکا بعد از جنگ ویتنام در افغانستان بیشترین تلفات را داشته است. اگر اوباما نتواند بار دوم برای ریاست جمهوری رای بیاورد، یکی از دلایلش می تواند همین تلفات سنگین باشد.

 

بشیر احمد دلیل وجود آمریکا را در افغانستان رسیدن به اهداف واستراتژی های خودش می داند و می گوید: ما از یک سلسله سیاست هایی که آمریکا در قبال افغانستان بازی کرد آسیب پذیر شدیم، آمریکا منفعت های خود را در افغانستان دنبال می کند، آمریکا می خواهد که دست بالا را در منطقه داشته باشد و بر پاکستان، ایران، چین و هند تاثیرگذاری داشته باشد و فشار لازم را برای روسیه و کشورهای آسیای میانه داشته باشد. این سیاست کلان آمریکا است. افغانستان بهترین منطقه برای رسیدن به این هدف است.

 

وی در پایان گفت: آمریکا از لحاظ نظامی و تجهیزات اردو کاری را که باید برای افغانستان انجام بدهد انجام نداده است. در مقابل، کشور پاکستان را از این لحالظ تامین اساسی نموده است. به طوری که اردوی پاکستان اصلاً قابل مقایسه با اردوی افغانستان نیست. آنها حالا تبدیل به یک قدرت اتمی شده اند و ما هنوز یک طیاره جنگی نداریم. سیستمی را که آمریکا در سیزده سال در افغانستان اجرا کردند، یعنی خلع سلاح کردن مردم از سلاح جنگی اشتباه بود. به وطور کلی آمریکا در افغانستان حضور فعال داشته و حالا هم حضور جدی دارد.