- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افزایش 50 درصدی عواید گمرک بلخ

گمرک بلخ

بگفته مسئولان گمرک بلخ، درسال جاری عواید این گمرک حدود ۵۰ درصد افزایش یافته ‎است.

عبدالرحمن راسخ رئیس گمرک ولایت بلخ گفت که آنان در جریان سال ۱۳۹۵ هجری ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون افغانی عواید به دست آورده‎اند که در سال گذشته مجموع رقم به حدود ۶ میلیارد افغانی می‎رسید و نزدیک به ۱۰ درصد افزایش را نشان می‎دهد.

آقای راسخ عامل عمده افزایش عواید گمرک ولایت بلخ را بلند رفتن میزان فعالیت‎های تجارتی و افزایش واردات می‎داند.

این در حالیست که شماری از تجاران در زون شمال کشور شکایت دارند که به دلیل نبود امنیت آنان مجبور به سرمایه گذاری در خارج از کشور شده‎اند.