- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افزایش چاه کنی ها درسمنگان وغزنی!

تهیه آب

بنابر گزارشات رسیده ۶۶ چاه در غزنی و سمنگان حفر گردیده است!

برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه و آبیاری  وزارت احیا و انکشاف دهات، در جریان سال ۱۳۹۵ با تطبیق ۶ پروژه در ولایات غزنی و سمنگان برای بیش از شش هزار دهاتی آب آشامیدنی تهیه نموده است.

 

پروژه های متذکره شامل حفر ۵۸ چاه در ولسوالی مالستان غزنی و حفر۸ چاه در ولسوالی دره صوف پائین سمنگان بوده که به مصرف ۸ میلیون و ۲۱۸ هزار افغانی به پایه اکمال رسیده است.