- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افزایش مشکلات ورزشکاران معلول در افغانستان

معلول

مسئولین فدراسیون ورزشکاران معلول افغانستان می‌گویند، ورزشکاران معلول به مشکلات زیادی مواجه اند.

 

کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین گفت که ورزشکاران معلول با کمبود وسایل ورزشی و مکان ورزشی روبرو هستند.

 

به گفته او ورزشکاران معلول در افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه اند.

 

این در حالیست که تیم کرکت معلولین افغانستان در مسابقات خارجی تیم کرکت معلولین هند را شکست داد.