افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 22 آگوست , 2015 لینک کوتاه خبر :

افزایش مشکلات باشنده گان ولسوالی غورماچ فاریاب

عمده ترین مشکلات در غورماچ امنیت است. و دوم مشکلات ما سرک حلقوی است. این سرک اگر تیر شود من به وزارت معدن ازین جا صدا میکنم که درینجا ما گاز و نفت داریم البته در ساحه ی خواجه اسپلان.

 

باشنده گان ولسوالی دور افتاده غورماچ، ازعدم توجه دولت درین ولسوالی شاکی هستند. آنها میگویند مردمان ولسوالی غورماچ، در مدت 33 سال فقط جنگ وناامنی دیده اند و دیگر از بازسازی ها، خدمات اجتماعی، رفاهی، صلح و آرامش درین ولسوالی خبری نیست :

 

«نام من ملا اکبر از ولسوالی غورماچ هستم. اینجا ببینی همشه صدای فیر است و نارامی. مردم این حالت را خوش ندارند و به همین خاطر همه ی مردم از زنده گی دلسرد شده اند. همه روز جنگ وجنگ، مردم صلح وآرامی میخواهند. بیشترمخالفین دولت این کارها را انجام میدهند، آنها به طرف دولت فیر میکنند و دولت به طرف آنها. دربین، ملت پایمال است. 33 سال است وضعیت در ملک ما همین رقم است. بازسازی، سرک، و زندگی آرام از جمله خواست هایمردم ما است. مردم همیشه صلح میخواهند نه جنگ. تمام شدن کار سرک حلقوی ازجمله ی آرزو های مردم است.»

 

یکی دیگرازباشنده گان میگوید، یگانه خواست اهالی غورماچ تامین شدن امنیت و آرامش درین ولسوالی است. وی می افزاید، اگر صلح وامنیت در غورماچ به میان بیاید، فقر و بیکاری نسبتاً کاهش یافته وبرای جوانان زمینه های کاری مساعد میگردد:

 

« روزی اچکزایی از ولسوالی غورماچ صحبت میکنم. برای فعلاً ولسوالی غورماچ از لحاظ امنیتی بسیارمشکلات دارد. ما دریک کیلومتری خود امنیت نداریم وتمام مردم تحت تهدید قرار دارند خواست ما از دولت این است که امنیت بیاورد، سرک حلقوی را که ازسه یا چهارسال بدینسو کارش معطل مانده کارش باید شروع شود، پروژه های دیگه تطبیق شود، به معارف ما توجه صورت بگیرد، برای مردم زمینه های کار مساعد ساخته شود. این خواست های است که تمام مردم غورماچ میخواهند. »

 

در این حال نعمت الله سرحدی سرپرست ولسوالی غورماچ با تایید مشکلات اهالی در این زمینه گفت:

 

« عمده ترین مشکلات در غورماچ امنیت است. و دوم مشکلات ما سرک حلقوی است. این سرک اگر تیر شود من به وزارت معدن ازین جا صدا میکنم که درینجا ما گاز و نفت داریم البته در ساحه ی خواجه اسپلان. دربین غورماچ وقیصار یک ساحه به نام بازار اختر خان است وآن 12 کیلومتر از مرکزولسوالی فاصله دارد. درآن منطقه اگرکار گاز ونفت شروع شود به هزارنفر کارپیدا میشود. و همینطور اگر ازغورماچ سرک حلقوی تیرشود به هزار نفر دیگرکارپیدا میشود وقتیکه مردم کار پیدا کردند پشت سلاح نمیگردند. و اولین نیازهم امنیت هست. باید که معاون صاحب اول آمده امنیت مردم را تامین بکند. »

از سوی هم جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریس جمهور افغانستان که در مرکزولسوالی غورماچ با خبرنگاران صحبت میکرد درخصوص سرک حلقوی وفعال نبودن مکاتب وعدم تطبیق پروژه های انکشافی درولسوالی غورماچ چنین گفت:

 

« به خیرکه کابل رفتم باید کارسرک حلقوی را شروع کنند و بهانه جویی نکنند. من برای شما میگویم فرونر ها را سوارشوید راست ده میمنه بروید و از میمنه به شبرغان بروید. صدها پروژه درینجا تطبیق ناشده مانده واین بیچاره مردم غورماچ را دولت شریک کرده نتوانسته است. حالا درین جا حداقل 40 مکتب متوسطه ولیسه فعال نیست. کتاب هایش را طالبان در داده باید وزیر معارف معاونش را روان کند وزیر فواید عامه بیاید چون حالا خوب ترین موقع میسر شده دیگرچی بهانه میکنند. »

 

ولسوالی غورماچ قبلاً از جمله ولسوالی های ولایت بادغیس بوده که از مدت 4 سال بدینسو بنابر لزوم دید مقامات مرکز، در تشکیل اداره فاریاب درآمده است به گفته باشنده گان، مردمان این ولسوالی از همه مزایای بازسازی و انکشافت تاکنون محروم مانده اند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار