- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افزایش مالیات بر کریدیت کارت های موبایل

مشتریان شبکه های مخابراتی در کشور مکلف به پرداخت ده درصد مالیه از مجموع کریدت مصرفی شان می باشند.

ولسی جرگه افغانستان دیروز طرح وضع مالیات ده درصدی بر کریدیت کارت های موبایل را تصویب کرد.

 

بر اساس این طرح، مشتریان شبکه های مخابراتی در کشور مکلف به پرداخت ده درصد مالیه از مجموع کریدت مصرفی شان می باشند.

 

هر چند پیش از این طرح پیشنهادی وزارت مالیه در زمینه وضع مالیات ده درصدی برکریدیت کارت های موبایل رد شده بود، اما نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه پس از تصویب این طرح به خبرنگاران گفت:

 

” در گذشته این فرمان غیر قانونی آمده بود زیرا حق ولسی جرگه است که در مورد وضع مالیات با این جرگه مشوره صورت گیرد. اکنون این طرح را ما دوباره خواستیم که به شکل قانونی آمد و ما هم تصویب کردیم.”

 

وزارت مالیه افغانستان می گوید که بر اساس پیشبینی این وزارت قرار است سالانه از این بابت چهار میلیارد افغانی عواید بدست بیآورند.