- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افزایش 28 فیصدی عواید وزارت معادن و پترولیم

وزارت معادن و پترولیم [1]

به گفته سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، امسال عواید وزارت معادن و پترولیم ۲۸ فیصد افزایش یافته‌است!
وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که عواید امسال شان ۲۸ فیصد افزایش را نشان می‌دهد.

عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز شنبه ۲جدی۱۳۹۶ گفت که عواید امسال شان به ۶ ملیارد افغانی رسیده در حالی‎که عواید شان در سال گذشته ۴ ملیارد افغانی بود.

آقای مطفی گفت که در سال ۱۳۹۵ از منابع عایداتی مرکز و ولایات حدود ۹۸۶ ملیون افغانی بدست آورده بودند اما در سال روان این رقم به ۱.۷۷ ملیارد افغانی رسیده‌است.

بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم، این عواید از منابع و تصدی‌های سراسر کشور حاصل شده‌است.