- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افزایش صادرات و واردات افغانستان و ازبکستان

ازبکستان

در کنفرانس مشترک اقتصادی افغانستان و ازبکستان قراردادهای همکاری‎های اقتصادی در عرصه‎های خط آهن، ترانزیت و ترانسپورت امضا شد.

 

سخنگوی این وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت هر دو جانب می‎خواهند سطح صادرات و واردات میان هر دو کشور افزایش یابد.

 

به اساس معلومات آقای قوقندی در آینده نزدیک یک هیت به نماینده‎گی این وزارت به هدف گسترش روابط اقتصادی و تخنیکی به ازبکستان سفر می‎کند.