- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افزایش شمار کشته شده گان قوای نظامی در کشور

وزارت دفاع

 

وزارت دفاع افغانستان می‌گوید: رقم تلفات نیروهای افغان امسال به این سبب بیشتر شده است که جنگ شدت یافته و شرکت قوای افغان نیز در جنگ وسعت یافته است.

 

وزارت دفاع افغانستان می‎گوید: قوای افغان جلو تلاش‌های مخالفین مسلح را گرفته اند که می‌خواستند چند ولایت را تحت تصرف خود درآورند.

 

جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع درین مورد گفت:

 

“ما عملیات را به طور مستقل آغاز کردیم. تلفاتی که در گذشته به قوای خارجی می‌رسید حال به ما منتقل شده و مخالفین در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ اراده داشتند که مناطق زیادی را بگیرند.”

 

جنرال وزیری این مسئله را بعد از آن ابراز داشت که جنرال جان نیکولسن قوماندان قوای ناتو و امریکایی در افغانستان گفت: قوای افغان در جنگ امسال موفقیت های تکنتیکی داشته ولی تلفات شان نیز افزایش یافته است.