افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 10 آگوست , 2015 لینک کوتاه خبر :

افزایش تعداد افراد بیکار در افغانستان

سطح بیکاری در مملکت واقعاً بلند است و بیکاری یک مشکل اساسی در افغانستان می باشد.

 

با آنکه وزارت کار و امور اجتماعی ارقام افراد بیکار در افغانستان را یک اعشاریه هشت میلیون عنوان کرده اما تأکید می کند که همه ساله این رقم در حال افزایش است.

 

نسرین اوریا خیل وزیر کار و امور اجتماعی روز گذشته هنگام فراغت ده ها جوان از مرکز فنی و حرفه یی افغان کوریا گفت: همه ساله چهار صد هزار تن به افراد بیکار در کشور افزوده می شود.

 

” سطح بیکاری در مملکت واقعاً بلند است و بیکاری یک مشکل اساسی در افغانستان می باشد و در کشوری که متاسفانه سطح بیکاری بیشتر از یک اعشاریه هشت میلیون بیکار داریم و شاید از این هم بیشتر باشد و همه سال بیشتر از چهارصد هزار نفر به تعداد شان افزوده می شود که اکثریت آنها نسل جوان هستند.”

 

این در حالیست که اتحادیه سراسری کارگران افغانستان نیز از افزایش سطح بیکاری در کشور ابراز نگرانی کرده است.

 

معروف قادری رییس این اتحادیه چندی قبل از حکومت و تاجران خواست تا بخاطر کاهش سطح بیکاری در کشور سرمایه گذاری بیشتر نمایند.

 

از سوی هم اتاق تجارت و صنایع نیز از حکومت می خواهد تا در نصاب تعلیمی پوهنتون ها و مراکز آموزش های حرفه ای مطابق بازار کار آموزش را به پیش ببرند.

 

عبدالقدیر بهمن معاون این اتاق گفت: محصلین باید مطابق تقاضای مارکیت کار، آموزش ببینند تا سطح بیکاری در کشور کاهش یابد.

 

” محصل ما باید چیزی برایش تدریس شود که آنها را آماده سازد وقتیکه در مارکیت کار رفتند بدون کدام مشکل بتوانند کار نمایند بناءً یکی از عناصر مهم که می توانیم محصلین را جذب نمایم در مارکیت کار داشتن یک سیستم درسی منظم مطابق مارکیت کار است.”

 

از سوی هم جوانان می گویند که حکومت بر تعهدادتش در قبال حل مشکلات جوانان کوتاهی کرده و تا کنون مشکلات آنها حل نگردیده است.

 

به اساس گزارش ها اکثر جوانان بخاطر بیکاری یا به مواد مخدر رو آورده و یا هم با مخالفین مسلح دولت پیوسته اند.

 

از سوی هم برخی از کارشناسان افغان این مساله را نگران کننده خوانده می گویند: افزایش سطح بیکاری در کشور با نا امنی ها ارتباط داشته و باید حکومت بخاطر حل این مشکل اقدام نماید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار