- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افزایش آزار و اذیت زنان و دختران در بلخ

باشندگان بلخ شکایت دارند که نسبت به گذشته تعداد معتادین به مواد مخدر در شهر مزارشریف افزایش یافته و در کنار ایجاد مشکلات اجتماعی سبب آزار و اذیت دختران و زنان در شهر و بازار می شوند.

 

یکی از باشندگان مزارشریف در رابطه گفت:

 

” مردم را مورد آزار اذیت قرار می دهند، دزدی می کنند، دختران ما که به مکتب می روند تلیفون های شان توسط این افراد معتاد دزدی می شود و یا هم راه آنان را می گیرند، هزاران مشکل خلق کرده اند.”

 

در گذشته بیشترین رقم معتادین در بلخ در قبرستان های دشت شادیان و دشت شور شهر مزارشریف به چشم می خوردند، اما اکنون گلدان های شهر مزارشریف و اطراف روضه حضرت علی “کرم الله وجهه” پر از معتادین است.

 

مردم نیز دولت را در راستای جلوگیری از افزایش نفوس معتادین به بی توجهی متهم نموده و پولیس را فروشنده مواد مخدر می دانند.

 

معتادین نیز ادعا دارند که در اثر عدم توجه دولت به زندگی شان به این عمل گرفتار شده اند و اکثراً مواد مخدر نیز از سوی پولیس برای شان فراهم می شود:

 

” از اثر بیکاری رو به مواد مخدر آوردم و راننده موتر بودم حادثه ترافیکی کردم در زندان مجبورم ساختن تا از تریاک و پودر استفاده کنم، سه سال می شود، پودر استفاده می کنم چهار طفل و خانم دارم، 5 ماه می شود خانه نرفتیم.”

 

در میان معتادین که در کوچه و بازار شهر مزارشریف سرگرم استفاده مواد مخدر به گونه آزادانه هستند، تعداد زنان نیز به چشم می خورند، یکی از آنان چنین گفت:

 

” مدت یک و نیم سال می شود معتاد مواد مخدر شدیم، طفل سه ساله دارم او هم استفاده می کند، در خانه ها کار می کنم و پول دریافت می کنم.”

 

داکتر داوود راتب مسوول شفاخانه معتادین در ریاست صحت عامه بلخ می گوید که افراد در اثر عدم توجه دولت به وضع اقتصادی مردم و سایر عوامل اجتماعی به استعمال مواد مخدر رو می آورند که اکثریت آنها را جوانان تشکیل می دهند:

 

” در بلخ 80 درصد معتادان را مردان و جوانان تشکیل می دهند، 5 درصد آنرا اطفال و 15 درصد دیگر آنان زنان و دختران هستند که به مواد مخدر رو آورده اند.”

 

رحمان اوغلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر بلخ می گوید که تعداد معتادان نظر به سروی سال 2009 به 80 هزار تن می رسید، اما اکنون به بیش از یک صد هزار تن افزایش یافته است.

 

آقای اوغلی در رابطه افزود:

 

” تعداد متعادین در بلخ به 80 هزار نفر می رسید، اکنون با گذشت زمان تعداد آنان نیز افزایش یافته است و این رقم به بیشتر از 1 صد هزار نفر بالا رفته است که قابل نگرانی می باشد.”