افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 17 ژانویه , 2016 لینک کوتاه خبر :

افراط گرايي ریشه تشکیل شبکه هاي تروريستي

افراط گرايي در افغانستان و در بسياري از کشورهاي اسلامي رو به گسترش است. افراط گرايي در سه دهه گذشته به تشکيل شبکه هاي تروريستي کمک کرده است.

تروريسم از ترويج ايده هاي افراط گرايانه مذهبي براي جلب وجذب نيرو و انجام عمليات هاي تروريستي و انتحاري بهره مي برد. متأسفانه با آن که از سوي برخي از دانشمندان اسلامي در گذشته، تفکرات افراطي يک خطر و انحراف از مسير دين دانسته مي شد؛ اما از سوي بسياري از علماء نوعي پايبندي شديد به آموزه هاي ديني تلقي شد. از اينرو تعدادي از علماء بجاي مبارزه با اين انحراف، حالت سکوت، تسامح و گذشت را پيشه کردند و اين غفلت باتوجه به سطح پايين فرهنگي جوامع اسلامي و آشنايي اندک مسلمانان از مباني فکري اسلام  به گسترش افراط گرايي مذهبي در جهان اسلام کمک کرد و طيف بندي هاي جديدي را در مجموعه فکري اسلامي به وجود آورد.

تعدادي از علماء بخاطر نفوذ فرهنگ غرب و ضديت با تهاجم فرهنگ بيگانه در کشورهاي اسلامي، به جاي آن که به صورت منطقي به شناخت افراد از فرهنگ اسلام و غرب کمک کند و خطرات گرايش به فرهنگ غرب را توضيح دهند، به صورت مطلق بر دشمني کشورهاي غربي با دين اسلام پافشاري کردند وعصبيت هاي جاهلانه مذهبي را در ميان مسلمانان ترويج کردند. تعدادي از آثار و کتاب هايي که از اين دسته علماء به جاي مانده، امروزه خوراک فکري گروه هاي قرار گرفته است که بدترين ضربه ها را به ريشه دين و دينداري وارد مي سازند. از اينرو نقش علماي اسلامي هم در جلوگيري از افراطيت برجسته است و هم در تبليغ و ترويج آن انکار ناپذير مي باشد.  تفکرات افراطي که پيش از نيم قرن گذشته در جهان اسلام شکل گرفته بود؛ بيشتر ماهيت و انگيزه ديني و مذهبي داشته اند و برخي از علماء در ايجاد و دوام آن نقش بازي نموده اند؛ اما وقتي از افراطيت مذهبي و ديني در نيم قرن اخير صحبت مي شود؛ ديگر نمي توان گفت که اين ايده ها ماهيت ديني داشته و انگيزه هاي ديني سبب شکل گيري جريان هاي به شدت افراط گرا در جامعه گرديده است.

تروريسم و افراط گرايي اگرچند با رنگ و لعاب دين و مذهب وارد جامعه اسلامي مي شود و مسلمانان را براي هدايت به راه راست و رساندن به بهشت موعود به گروه هاي افراطي دعوت مي کنند؛ اما زايش و پرورش اين گروه ها از يک سو به گونه انفکاک ناپذير با سياست هاي بين المللي و منطقه اي گره خورده است و از سوي ديگر با مافياي بين المللي و باندهاي مخوف و جنايتکار همزيستي و همکاري هاي مشترک پيدا کرده است.

تروريسم و افراطيت برخاسته از سياست هاي پيچيده بين المللي و تقابل سازمان هاي استخباراتي در کشورهاي نفت خيز و با موقعيت هاي استراتژيک  به وجود مي آيد و با آميزش با باندهاي جنايتکار، مافياي موادمخدر و حتا قاچاقبران انسان به حيات خود ادامه مي دهند. از اينرو افراطيت در سال هاي اخير پيش از آن که با آموزه هاي اسلامي ارتباط داشته باشد و از دغدغه هاي ديني نشأت يا فته باشد، محصول تعامل و تقابل منافع کشورهاي قدرتمند جهاني و منطقه اي در يک حوزه جغرافيايي است.

از اينرو نقش علماء در ايجاد گروه هاي افراطي بسيار اندک بوده و صرفا تعدادي از علماي کم سواد و ناآگاه بر مبناي احساسات ديني و يا گرايشات ضد غربي به آماده کردن لشکر براي گروه هاي افراطي کمک مي کنند.

بنابراين تروريسم و افراطيت يک موجود سياسي و استخباراتي است که با اقتصاد و فعاليت هاي مافيايي پيوند خورده است. افراطيت يک پروژه است که براي ايجاد وحشت، جنگ، ناامني و به منظور دسترسي به اهداف سياسي و اقتصادي و بدنامي و ناکامي اسلام راه اندازي شده است. آگاهي مردم از مباني ديني و عوامل ترويج افراطيت، مي تواند پروژه جلب و جذب به گروه هاي افراطي را با چالش مواجه سازد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار