- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افرادمسلح به ستادانتخاباتی داکترعبدالله حمله کردند.

مسئول ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدلله در هرات  گفت:شب گذشته افراد مسلح ناشناس به ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله در منطقه “رباط کابلی‌ها” هرات حمله ور شدند.
وی افزود: از سوی این افراد بالای ستاد، نخست بمب دستی پرتاپ شده و سپس تیراندازی صورت گرفته است.
خوشبختانه در این حمله به کسی آسیب نرسیده، اما خسارات مالی به بار آورده است…