- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افتتاح یک کلینیک صحی در مرکز قول اردوی 207 ظفر

[1]

ساختمان یک [2] مرکز تداوی ( کلینیک [3] صحی [4] ) برای سربازان اردوی ملی در مرکز قول [5] اردوی 207 ظفر در ولایت هرات افتتاح [6] شد .

این کلینیک صحی در تداوم راه اندازی پروژه های انکشافی نظامیان افغان است که از سوی ایالات متحده امریکا در افغانستان اجراء میشود .

جنرال شهزداه قوماندان قول اردوی 207 ظفر گفت، این پروژه با هزینه یکصد و شصت هزار دالر با زیر بنای 900 متر مربع  در مدت 8 ماه باحمایت پولی ایالات متحده آمریکا توسط یک شرکت افغانی ساخته شده است .

به گفته شهزاده این مرکز شامل 30 اتاق ومجهز باسیتم گرما وسرما، اینترنت، دارو خانه وغیره می باشد .

قوماندان شهزاده گفت: این یک کلینیک کمکی است که در کنار شفاخانه قول اردو ساخته شده و با افتتاح آن در قرارگاه گارنیزیون  207 ظفر بالاتر از 20 هزار نفر از سربازان اردوی ملی می توانند از این کلینیک استفاده کنند .

درهمین حال مسولین بخش انجینری ایالات متحده امریکا می گویند، در حال حاضر6 پروژه دیگر برای انکشاف اردوی ملی درغرب افغانستان در حال اجراء هستند وقراراست تا سال 2014 نزدیک به 20 پروژه دیگر برای نظامیان و چند پروژه اجتماعی درحوزه غرب اجراء گردد  .

هدف از اجرای این پرژه ها انکشاف اردوی افغانستان عنوان می شود  .