- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افتتاح چندین پروژه وزارت زراعت در هرات

هرات

 

چندین پروژه به ارزش ۲۵۵ ملیون افغانی توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت هرات افتتاح شد.

 

لطف‎الله راشد سخنگوی این وزارت گفت، چهارده سبزخانه، دو پروژه تولید تخم مرغ، فارم برزگ مرغ‎های گوشتی، کلینیک مجهز برای درمان مرغ‎ها، توزیع تخم زعفران برای دهاقین و همچنان دو پروژه بزرگ سر بند، پروژه‎های شامل در این پلان اند.

 

آقای راشد افزود که در سال جاری حدود یک ملیارد افغانی بودجه برای ولایت هرات منظور شده که این ۲۲۵ ملیون هم جز این می‎باشد.

 

وی افزود، با تطبیق این پروژه‎ها وضیعت اقتصادی دهاقین و مالداران این ولایت بهبود خواهد یافت.