افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 14 نوامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

افتتاح ورکشاپ سه روزه تطبیق و نظارت از پلان عمل ملی در مورد زنان در هوتل کابل سرینا

%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be

 

به ابتکار ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه و با همآهنگی اداره ملل متحد برای زنان (UN Women) و با اشتراک نمایندگان نهادهای ملی و بین المللی، ورکشاپ سه روزه‎یی تحت عنوان تطبیق و نظارت از پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت و روند گزارش دهی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، در هوتل کابل سرینا تدویر یافت. هدف از برگزاری این نشست آگاهی دهی، تبادل تجارب، بررسی دست آورد ها، شناسایی چالش ها و پیشنهادات وزارت های ذیربط پیرامون پلان عمل ملی پیرامون قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط کنوانسیون سیدا با این قطعنامه می باشد.

 

در آغاز، خانم خجسته فنا ابراهیم خیل رئیس حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه، روی اهمیت پلان عمل ملی افغانستان صحبت نموده، روی تطبیق موفقانه و همه جانبه این پلان روشنی همه جانبه انداخت. وی خواهان همکاری ادارات ذیربط برای تطبیق و گزارشدهی بهتر از تطبیق این برنامه شد. بعداً، آقای سید طارق سرپرست اداره ملل متحد برای زنان روی تساوی جندر و تطبیق آن در افغانستان صحبت نمود. وی تطبیق موافقانه این پلان را برای حکومت افغانستان تبریک گفته روی تساوی حقوق زنان، سهم زنان در امور اجتماعی و مسایل سیاسی بحث کرد. وی همکاری نهادهای ذیربط را در راستای تحقق حقوق زنان ارزنده تلقی نمود.

 

در ادامه، خانم انه میسکنین سفیر فنلند در افغانستان روی تعهدات جامعه بین المللی در زمینه تطبیق پلان عمل و سیدا صحبت بعمل آورده، روی محو خشونت علیه زنان و سهم مردان در راستای حمایت از حقوق زنان نیز سخنرانی نمود. وی تحقق حقوق زنان را بدون همکاری مردان نا ممکن تلقی نموده و خواهان مشارکت زنان در کارزار سیاست و امور زنان شد. قابل یادآوری است که قطعنامه 1325 بعد از جنگ های خانمانسوزی که حقوق زنان در آن نقض می گردید، برای بهبود وضعیت زنان و اشتراک آنان در مذاکرات صلح و امنیت به تصویب رسید. افغانستان به عنوان کشوری که طی سال های متمادی قربانی جنگ بوده، تطبیق این برنامه را یک نیاز ملی دانسته از همین رو برای بهبود وضعیت زنان اجرای مفاد این قطعنامه را مهم می پندارد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار