- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افتتاح نوزدهمین نمایشگاه زراعتی بین‌المللی کابل

نمایشگاه زراعتی [1]

نصیراحمد درانی، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در محفل افتتاحیۀ این نمایشگاه گفت، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها سبب ایجاد رابطه میان دهقانان و تاجران می‌شود.

آقای درانی، افزود که در این نمایشگاه ۲۰۰ شرکت داخلی کوپراتیف زارعتی از ۳۴ ولایت افغانستان اشتراک کرده اند.

سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت، در این نمایشگاه ۲۳۰ غرفه وجود دارد که حدود ۴۰ غرفۀ آن به زنان اختصاص داده شده است.

آقای درانی، از مردم خواست تا از محصولات داخلی استفاده کنند “مردم عزیز ما برای حمایت بیشتر از دهقانان و تولیدکنندگان داخلی و کمک به رشد اقتصاد ملی کشور از محصولات با کیفیت داخلی استفاده کنند”.

این نمایشگاه برای سه روز ادامه می‌یابد و همۀ باشنده گان افغان و خارجی می‌توانند از آن دیدار کنند.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان انتظار دارد که در جریان سه روز، حدود صد هزار تن از این نمایشگاه دیدار کنند.