- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افتتاح تعمیر دو فاکولته در پوهنتون بامیان توسط رییس اجراییه

عبدالله

تعمیر فاکولته زمین شناسی و فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون بامیان توسط رییس اجراییه افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت.
داکتر عبدالله عبدالله در سفرش به بامیان، درچهارمین کنفرانس سالانه‌ی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه اشتراک کرد و تعمیر فاکولته زمین شناسی و فاکولته علوم اجتماعی را افتتاح نمود.
بودیجه این دو تعمیر توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر، از پروگرام تقدیر از اجراآت خوب، تمویل شده است.