افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 26 سپتامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

افتتاح برنامۀ میثاق شهروندی با حضور رئیس‌جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری

ارگ

 

رئیس‌جمهور، افتتاح برنامۀ میثاق شهروندی را به همه مردم افغانستان تبریک گفته افزود، حکومت به ارادۀ مردم بنا شده‌است، و تلاش می‌نماید تا آرزوی‌های برحق مردم را عملی سازد.

 

برنامۀ میثاق شهروندی روز گذشته با حضور و سخنرانی محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ افتتاح شد.

 

رئیس‌جمهور کشور، افتتاح برنامۀ میثاق شهروندی را به همه مردم افغانستان تبریک گفته افزود، حکومت به ارادۀ مردم بنا شده‌است، و تلاش می‌نماید تا آرزوی‌های برحق مردم را عملی سازد.

 

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد که سال قبل حکومت پیشنهادات مردم را شنید، و براساس خواست‌ها، پیشنهادها و نیازمندی‌های مردم و تعهد حکومت، امروز برنامۀ میثاق شهروندی جایگزین برنامۀ همبستگی ملی گردیده، و ارتباط میان شهرها و دهات را بیشتر تأمین می‌کند.

 

رئیس‌جمهور غنی از همه شهروندان به خصوص زنان که در ترکیب شوراهای انکشافی و همبستگی اشتراک داشته‌اند تشکری کرد، و تأکید ورزید که برنامۀ میثاق شهروندی سهم مساوی را در شوراها برای زنان خواهد داد.

 

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی گفت که آواز دولت و ملت یکی است، و این برنامه ایجاد زبان مشترک میان شهرها و دهات می‌باشد. او با اشاره به نقش مردم در همکاری با دولت گفت، مردم اصل و حکومت وسیلۀ خدمت است.

 

رئیس‌جمهور تصریح کرد که تمام افغان‌ها دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند، و هیچ افغان بر افغان دیگر برتری ندارد. او افزود که برنامۀ میثاق شهروندی همه افغان‌ها را به یک نظر می‌بیند، و همه را در یک چارچوب مشترک بسیج خواهد کرد.

 

رئیس‌جمهور غنی بر نقش قانون اساسی کشور در راستای تعادل و رعایت حقوق شهروندان اشاره کرده، گفت که برنامۀ میثاق شهروندی شهرها و دهات را در برمی‌گیرد، و نوع توجه ما نیز برای تطبیق این برنامه مساوی می‌باشد.

 

رئیس‌جمهور خطاب به مردم گفت، از طریق این برنامه پول و مسوولیت‌ها به شما داده می‌شود، و امید است همچنان که در گذشته انجام مسوولیت نمودید، از بهر انجام این برنامه موفق شوید، و حسابدهی شفاف وجود داشته باشد.

 

رئیس‌جمهور زدودن فقر را وظیفۀ ملی و شرعی دانست و بر مبارزه و از میان برداشتن این پدیده تأکید کرد. او از مهاجرین و بیجاشده‌گان یاد کرده گفت: برنامۀ میثاق شهروندی باید وسیلۀ جذب آنان گردد، و روند زندگی شانرا بهبود بخشد.

 

رئیس‌جمهور غنی مهاجرین را قشر محروم جامعه دانسته با جدیت گفت، هیچ‌کس نباید به آنها به چشم بی‌گانه نظر کند، زیرا مهاجرین و بی‌جا شده‌گان شهروندان و جزء پیکر جامعه می‌باشند.

 

رئیس‌جمهورمحمد اشرف غنی، نشست قریب‌الوقوع بروکسل را برای افغانستان فرصت تجدید تعهدات اقتصادی جامعه جهانی بیان کرده، گفت که اکنون افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفته است، و دشمنان ما هر روز بیشتر به انزوا کشانده می‌شوند.

 

رئیس‌جمهور گفت که برنامۀ میثاق شهروندی، میثاق بین نسل هاست، و نشست بروکسل نه تنها روی این بحث‌ها تمرکز خواهد کرد، بلکه وسیله است تا بتوانیم اصلاحات بنیادی را به گونۀ دوامدار و پس از این نشست همچنان ادامه دهیم.

 

او از همه شهروندان خواست که به تولیدات داخلی بجای واردات خارجی اولویت دهند، تا با حمایت از تولیدات و پیداوار داخلی، زراعت رشد نموده، و محصولات زراعتی از دهات به شهرها انتقال یابد.

 

رئیس‌جمهور از اعتماد مردم بالای حکومت تشکری کرده، گفت که مردم باید از حکومت در یک چارچوب مشخص حساب بخواهند. او گفت که پروژه‌های بزرگ اقتصادی تحت کار است و در هر مرحله مردم در جریان اجرای آن قرار خواهند گرفت.

 

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی گفت: در جریان دو سال گذشته سیاست خارجی برای ما از اهمیت ویژه برخوردار بود، زیرا بقای افغانستان باید تضمین می‌شد، اما اکنون تمرکز بیشتر روی برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی می‌باشد، تا آرزوهای مردم افغانستان برآورده شود.

 

رئیس‌جمهور غنی اظهار داشت، امروز جامعۀ جهانی قانع شده‌است که حکومت برنامه‌های مبارزه با فساد اداری و تأمین شفافیت سرتاسری را روی‌دست دارد، و در زمینۀ تطبیق آن عملاً کار می‌کند.

 

او از همه خواست تا دست در دست هم داده، و فرهنگ همکاری را ترویج بخشند، برنامه‌ها را نظارت بی‌طرفانه کنند، زیرا بدون نظارت، حسابدهی شفاف تأمین شده نمی‌تواند.

 

رئیس‌جمهور کشور از اعضای کابینه، معینان و همکاران بین‌المللی به‌ویژه بانک جهانی که در راستای تدوین برنامۀ میثاق ملی شهروندی تلاش ورزیدند، تشکری کرد.

 

رئیس‌جمهور تصریح کرد”در اوایل حکومت که مسوولیت و امانت روی شانه‌های ما گذاشته شد، بقای افغانستان در خطر بود، و اکثر مبصرین تصور می‌کردند که حکومت سقوط خواهد کرد، اما به همت نیروهای امنیتی و دفاعی ما بقای کشور تضمین گردید، و امروز جامعۀ جهانی تعهد همکاری مجدد نموده‌است.

 

رئیس‌جمهور کشور از فداکاری و قربانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای دفاع از وطن قدردانی کرد. او از همه خانواده‌های که فرزندان شانرا در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی شامل می‌سازند، قدردانی و تشکری کرد.

 

در این مراسم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه گفت: برنامۀ میثاق شهروندی یکی از تعهدات حکومت برای مردم بود، و این قرارداد میان ملت و دولت امروز انجام گردید.

 

او برنامۀ میثاق شهروندی را در همکاری مشترک بین‌الوزارتی ممکن دانسته، گفت که حکومت توانست در جریان شش‌ ماه، برنامۀ را به این بزرگی راه اندازی نماید که این برنامه زمینۀ ثبات و ارائه خدمات را در دورترین نقطه برای مردم فراهم خواهد کرد.

 

رئیس اجرائیه تأکید کرد که حکومت در راستای انجام تعهدات خود به مردم عمل می‌کند، و هیچ فرق میان دهات و شهرها در عرصۀ خدمات رسانی وجود ندارد.

 

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، گفت که برنامۀ میثاق شهروندی تهداب اساسی را براساس خواست مردم خواهد گذاشت، و همه شهروندان در سطح قریه‌جات و دهات از آن مستفید خواهند شد.

 

اکلیل حکیمی وزیر مالیه در این مراسم گفت که برنامۀ میثاق شهروندی پس از تلاش‌های فراوان مشترک حکومت، و توجه خاص رئیس‌جمهور افتتاح می‌گردد. او افزود، حکومت در سال ۲۰۱۴ سند خودکفایی را در کنفرانس لندن ارائه کرد، که براساس آن نیز عمل نموده‌است.

 

وزیر مالیه اهمیت این برنامه را در بهره‌گیری زنان، فقرا، افراد دارای معلولیت، مهاجرین و بیجاشده‌گان، جوانان و همه اقشار جامعه دانست، و برنامۀ مذکور را در رشد زراعت، تأمین انرژی برق، آّب آشامیدنی، اشتغالزایی، صحت، معارف، سرک‌ها و کلینیک‌ها مهم خواند.

 

حکیمی خاطر نشان کرد که برنامۀ میثاق شهروندی طی ده سال آینده تمام قریه‌جات و شهرهای افغانستان را پوشش خواهد داد، و از برنامه‌های مؤثر آن همه شهروندان در دورترین نقطه بهره‌مند می‌شوند.

 

در این مراسم رابیرت جی‌سام رئیس عمومی بانک جهانی، برنامۀ میثاق شهروندی را گام ارزنده دانست و افتتاح آنرا به همه مردم افغانستان تبریک گفت. او از ادامه همکاری‌های بانک جهانی در بخش‌های مختلف با حکومت افغانستان اطمینان داد.

 

رئیس عمومی بانک جهانی گفت که برنامه میثاق شهروندی کمک می‌کند، تا مردم افغانستان به خدمات اساسی دست یافته، دهاقین به منابع آبی دسترسی بیشتر پیدا کنند، زنان، معلوین، مهاجرین و افراد نیازمند از برنامه‌های آن بهره‌مند گردند.

 

همچنان در مراسم متذکره، تفاهمنامۀ همکاری میثاق شهروندی از سوی اکیل حکیمی وزیر مالیه و رابیرت جی‌سام رئیس عمومی بانک جهانی به امضا رسید.

 

نمایندگان شوراهای انکشافی محلی از ولایات مختلف در این مراسم، هر یک طی سخنان جداگانه، از توجه رئیس‌جمهور بخاطر ایجاد این طرح و افتتاح برنامۀ میثاق شهروندی تشکری کردند، و برنامه میثاق شهروندی را در بهبود وضعیت زندگی روستا نشینان مهم قلمداد کردند.

 

آنان با اطمینان کامل گفتند که باتمام توان از برنامه‌های حکومت حمایت می‌کنند، و باشفافیت، صداقت و حسابدهی کامل در راستای تطبیق این برنامه با حکومت همکار خواهند بود.

 

وزرای زراعت آبیاری و مالداری، صحت عامه، انکشاف دهات، سرپرست ارگان‌های مستقل محلی و معین وزارت معارف طی سخنان جداگانۀ، ابعاد مؤثر برنامۀ میثاق شهروندی را توضیح دادند، و بر کار مشترک روی تطبیق پلان‌های میثاق شهروندی، به رئیس جمهور و مردم اطمینان دادند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار