- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اعلامیه والی بلخ در پیوند به حمله انتحاری امروز کابل

عطا محمد نور [1]

عطا محمد نور والی بلخ در پیوند به حمله انتحاری امروز کابل اعلامیه ای صادر کرده است که به شرح زیر می باشد:

کابل یکبار دیگر در خون نشست
رویداد خونین امروز در چهار راهی صدارت کابل، یکبار دیگر مردم عزیز ما را در ماتم نشاند و منجر به شهادت و جراحت ده ها تن از مردم مظلوم ما گردید.
نبود راهبرد و‌مدیریت درست در سکتور امنیتی و در کنار آن ضعف دستگاه استخباراتی، عوامل اصلی نا امنی ها است که باید در این بخش ها اصلاحات لازم بیاید و تجدید نظر صورت گیرد.
نهاد های امنیتی باییست پول های اوپراتیفی را بجای مصرف علیه رقبای سیاسی حکومت، در جلوگیری از رویداد های اینچنینی مصرف کنند تا دست آورد خوب برای آرامش مردم حاصل شود.
مراتب همدردی خود را با خانواده های شهدا ابراز داشته، برای شهدا بهشت برین، به بازماندگان شان صبر و به مجروحان شفای عاجل طلب مینمایم.