- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اعطای لقب شهید وحدت ملی به عبدالعلی مزاری

صد ها تن از باشنده کابل و برخی از ولایت های کشور امروز در مراسم یاد بود از بیست و یکمین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی در کابل شرکت کرده اند.

 

در این مراسم شماری از مقامات بلند رتبهء دولتی و چهره های سیاسی افغان نیز شرکت کرده اند.

 

در این نشست سخنرانان روی اتحاد و اتفاق افغان ها تأکید کرده گفتند که تأمین صلح بدون همبستگی ملت ناممکن است.

 

رئیس جمهور اشرف غنی در پیامی تلویزیونی به مناسبت سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری به وی لقب شهید وحدت ملی را اعطا کرد.