- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اعضای رهبری حزب اعتدال به دیدار عبدالله عبدالله رفتند.

اعتدال ملی

در این دیدار که روز گذشته در کاخ سپیدار صورت گرفت، اعضای رهبری حزب اعتدال ملی افغانستان، خواسته‌ها و پیشنهادات‌شان را در زمینه‌های مختلف به‌ ویژه مسایل امنیتی و سیاسی با رییس اجراییه کشور در میان گذاشتند.

در این دیدار، جمیل کرزی رییس حزب اعتدال ملی گفت که با درک شرایط حساس امنیتی و سیاسی افغانستان، از حکومت وحدت ملی به خصوص ریاست اجراییه کشور حمایت می‌کند و برعلاوه آنان برای تقویت نظام سیاسی موجود ‌تلاش می‌نماید.

 

اعضای این حزب طرح‌ها و پیشنهادات‌‌شان را به طور کتبی در اختیار رییس اجراییه کشور قرار دادند و خواستار توجه به آن گردیدند.

 

داکتر عبدالله عبدالله، پس از شنیدن دیدگاه‌های اعضای رهبری حزب اعتدال ملی افغانستان اظهار داشت که طرح‌ها و پیشنهادات آنان را بررسی نموده و برای عملی‌شدن آن اقدامات لازم صورت می‌گیرد.