- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اعتراف سفیر انگلیس در كابل به اشتباهات غرب در افغانستان

[1]

سفیر انگلیس در كابل معتقد است كه كشورهای غربی طی یك دهه گذشته اشتباهات و ناكامی های زیادی در افغانستان داشته اند كه از جمله مهمترین آنها تصور پیروزی زود هنگام در جنگ با طالبان بود.

‘ویلیام پیتی’ در مصاحبه ای با نشریه ‘ساندی تلگراف’ كه روز یكشنبه منتشر می شود، گفت: اشتباه بزرگ ما این بود كه پس از سرنگونی حكومت طالبان تصور كردیم كه پیروز شده ایم و پس از گذشت دو سال از جنگ افغانستان به عراق هم حمله كردیم.

وی افزود: حمله نظامی به عراق در سال 2003 میلادی تمركز ما را از افغانستان به عراق منتقل كرد و به همین دلیل ما فرصت های زیادی را از جمله در زمینه آموزش و سازماندهی ارتش ملی افغانستان از دست دادیم. خلاء قدرت باعث شد كه نیروهای طالبان دوباره به صحنه برگردند.

سفیر انگلیس در كابل اظهارداشت: به نظر من ارزیابی آمریكا و انگلیس از اوضاع افغانستان اشتباه بود. آنها تصور می كردند كه طالبان فرار كرده اند و دیگر باز نمی گردند و به همین دلیل همه تمركز خود را متوجه عراق كردند.

وی همچنین با اشاره به نفرت مردم افغانستان از نیروهای خارجی گفت: حضور نیروهای آیساف در افغانستان در حال حاضر به نوعی عامل بازدارنده در زمینه ثبات كشور به شمار می رود.

ویلیام پیتی در پاسخ به این سوال كه آیا نیروهای نظامی خارجی در حال حاضر بخشی از مشكل افغانستان هستند؟ گفت: می تواند چنین باشد. در واقع افغان ها هرگز با بیگانگان هر قدر هم كه مهربان و بی خطر باشند، احساس راحتی نمی كنند.

‘هر قدر هم كه ما توضیح بدهیم نیروهای آیساف اشغالگر نیستند، بلكه بر اساس تصمیم سازمان ملل در افغانستان هستند، فایده ای ندارد.’

وی افزود: نیروهای آیساف در حال حاضر بر روی طرح انتقال امور امنیتی به نیروهای افغانستان كار می كنند و پس از تكمیل این طرح در سال 2014 نیروهای ارتش و پلیس ملی افغانستان مسئولیت كامل امور امنیتی كشور را برعهده خواهند گرفت.

به گفته سفیر انگلیس در كابل، پس از واگذاری مسئولیت ها به نیروهای افغان، برای گروه طالبان جنگ كردن مشكل خواهد شد چون آنها دیگر نمی توانند ادعا كنند كه با نیروهای خارجی و اشغالگر مبارزه می كنند.

‘پیتی’ كه تا دو هفته دیگر قرار است از فعالیت های دیپلماتیك بازنشسته شود، گفت: افغانستان ممكن است پس از ترك نیروهای خارجی نیز سال ها همچنان ناآرام باشد ولی بتدریج اوضاع بهبود خواهد یافت.

وی با اشاره به هزینه 6/2 میلیارد پوندی اداره ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان در هر سال، افزود: كشورهای غربی و دولت های كمك كننده به افغانستان مطمئنا برای مدتی باید این هزینه ها را تامین كنند ولی همزمان دولت افغانستان نیز باید كم كم با بهبود اوضاع روی پای خودش بایستد.

سفیر انگلیس همچنین بر ضرورت پیوستن گروه طالبان به روندهای سیاسی تاكید كرد و گفت: طالبان می تواند با زمین گذاشتن سلاح به عنوان یك حزب سیاسی در افغانستان فعالیت كند و حتی وارد دولت و تشكیلات اداری شود.

انگلیس در حال حاضر 9 هزار و 500 نیروی نظامی در افغانستان دارد كه عمدتا در استان ناامن هلمند مستقر هستند. همچنین بر اساس آمارهای رسمی از سال 2001 تاكنون 404 نفر از نظامیان انگلیسی در افغانستان كشته شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

ایرنا