- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اظهارات غیر مسئولانه مجاهد کار دست اش داد!/ عبدالحکیم از سمت اش برکنار شد

عبدالحکیم مجاهد

ریاست اجرائیه حکومت می‌گوید، آقای مجاهد بنا بر اظهارات غیر مسئولانه و توهین آمیزی که داشته از سمت اش برکنار شد.

 

امید میثم یک معاون سخنگوی ریاست اجرائیه گفت، رهبری حکومت گفته است کسانی به شخصیت های جهادی کشور توهین و با دشمنان مردم افغانستان همسویی نشان می‌دهند، سزاوار عضویت در شورای عالی صلح نیستند.

 

عبدالحکیم مجاهد عضو و مشاور شورای عالی صلح افغانستان به روز پنجشنبه در نشستی طالبان را فرشته های صلح خوانده‌است.

 

اما او پس از نشر گزارش ها در این مورد گفته ‌است که وی سخنان برهان الدین ربانی رئیس پیشین این شورا را بیان کرده‌است.