افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 19 دسامبر , 2011 لینک کوتاه خبر :

اظهارات رئیس جمهور در مورد عدم مصونیت مردم

حامد کرزی رئیس جمهور گفته است که مردم افغانستان در زندگی شخصی خویش مصئونیت ندارند.

وی گفته است، افغانستان توانسته است ثبات سياسى خود را بدست بياورد؛ ولى افغانها  در زنده گى  شخصى خود تا حال هم مصؤنيت بدست نياورده اند.

حامد کرزی اين موضوع را درمصاحبه با تلويزيون  امريکايى (سى اين اين) اظهار داشته است.

قسمت هایی از این مصاحبه از سوی آژانس خبرى (اى پى ) امريکا به نشر رسیده است.

رئيس جمهور دراين مصاحبه گفته است:” جامعه جهانى و نيروهاى بين المللى در ده سال گذشته توانسته اند درکشور ثبات سياسى را تامين کنند.”

وی همچنین گفته است که نيروهاى جهانى، ايالات متحده امريکا و حکومت افغانستان  موفق نشده اند تا براى افغانها در زنده گى شخصى و روز مرهء آنها ثبات ومصئونيت را تامين نمايند.

به گفتهء رئیس جمهور کرزی، نيروهاى مشترک توانسته اند فعاليت هاى طالبان مسلح را کاهش دهند.

وی دراين مصاحبه گفته است که از گشايش دفتر سياسى براى طالبان استقبال مى کنند، جايى که مسئولين افغان و ساير مسئولين بتوانند روى حل سياسى جنگ کنونى  صحبت و مذاکره نمايند.

وی همچنین گفته است، اگر درمورد گشايش دفتر سياسى خود طالبان تصميم بگيرند، به اين معنى خواهد بود که  آنها با مذاکرات صلح مخالفتى ندارند.

رئيس جمهور کرزى در مصاحبه با تلويزيون امريکايى  سى ان ان همچنین گفته است:” دفتر يا آدرس طالبان بايد مشخص باشد، نماينده گان آن بايد با صلاحيت باشند و از تحريک طالبان به گونه  دقيق  نماينده گى کنند.”

کرزی در اين مصاحبه همچنین گفته است که چون رهبران طالبان در کشور همسايه پاکستان مقيم اند، به همين دليل همکارى و اشتراک پاکستان در مذاکرات  و پروسه حقيقى صلح ضرورى و مهم است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار