- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اظهارات تازه سران جبهه ملی افغانستان در باره حکومت

[1]

شماری از سران جبهه ملی افغانستان که امروز (چهارشنبه) در گردهمایی مردمی در شهر شبرغان صحبت می کردند، یک دیگر کارکردهای حکومت را به باد انتقاد قرار گرفتند.
آنان می گویند که بی کفابتی و نبود مدیریت سالم، در حکومت باعث شده تا کمک های میلیارد دالری جامعه جهانی، حدر برود.
محمد محقق از اعضای جبهه ملی در این گردهمایی گفت:” دولت فرصت های زیادی داشت تا افغانستان را با ثبات کند، اما همه این فرصت ها، را از دست داد.”
او می گوید که به دلیل بی کفایتی حکومت، از کمک های میلیارد دالری جامعه جهانی به صورت درست استفاده صورت نگرفته و بخشی عمده از این کمک برباد شده است.

محقق با اشاره به دست آورد های ناچیز حکومت گفت که رشد اقتصادی و تامین امنیت از نیازهای عمده مردم افغانستان است که حکومت در این راستا کوتاهی کرده است.
او هشدار داد در صورتیکه اصلاحات جدی در کمیسیون مستقل انتخابات وارد نشود رای مردم بار دیگر مورد دست بُرد قرار خواهد گرفت.
این درحالی است که فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات از تغییرات چشم گیر در قانون انتخابات خبر داده است.
با این وجود محمد محقق تاکید کرد که هرنوع “مهندسی رای مردم” با واکنش تند احزاب سیاسی افغانستان روبرو خواهد شد.
این عضو جبهه ملی گفت که وجود برخی ابهامات در سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا، باعث نگرانی این جبهه شده است.
به گفته محمد محقق، نبود شفافیت در موضع گیری ها امریکا در قبال طالبان، مشمول ابهاماتی است که جبهه ملی را نگران کرده است.
هشدار دوستم به طالبان
جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان و از اعضای جبهه ملی در گردهمایی مردمی در جوزجان گفت:” در صورتیکه طالبان قصد تعرض به خاک افغانستان را داشته باشند مردم ولایت های شمال در کنار اردو و پولیس ملی خواهند بود.”
او افزود که در صورت پیروزی جبهه ملی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، آنان به وعده های خود در قبال مردم متعهد باقی می مانند.
جنرال دوستم با انتقاد از عملی نشدن وعده های حکومت گفت:” مردم ولایت های شمال در هر حالت در کنار جبهه ملی خواهند بود.”
او می گوید که حدود 30 هزار نفر از مخالفان مسلح دولت در مرزهای افغانستان جابجا شده اند تا حملاتی را بر ضد دولت سازماندهی کنند.
جنرال دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان و عضو جبهه ملی گفت:” ما از عرض تسلیت گفتن به مردم و خانواده های شهیدان خسته شده ایم.”

او با اشاره به افزایش نفوذ مخالفان مسلح گفت که جامعه جهانی باید با دقت بیشتر، روند خروج نیروهایش را از افغانستان آغاز کند.
دوستم هشدار داد که در صورت خروج پیش از وقت نیروهای خارجی، افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان تبدیل خواهد شد.
رهبر جنبش ملی افغانستان گفت:” ما از پروسه صلح مشروط بر اینکه طالبان قانون اساسی را پذیرفته و سلاح خود را به دولت تسلیم کنند حمایت می کنیم.”
جبهه ملی در حالی از کارکرد های حکومت رئیس جمهور کرزی انتقاد دارد که احمد ضیا مسعود رئیس این جبهه، برای مدت پنج سال، سمت معاون اول آقای کرزی را به عهده داشت.
برخی از موضع گیری های جبهه هر از گاهی با واکنش های تند حکومت روبرو شده است.
پیشتر رئیس جمهور کرزی، تلاش ها برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را که از اهداف اصلی جبهه ملی است، به  خارجی ها نسبت داد و گفت که هر گونه تغییر بدون خواست مردم افغانستان امکان پذیر نیست.

بخدی