افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 21 ژانویه , 2015 لینک کوتاه خبر :

اشرف غنی و تداوم سیاست حذف مجاهدین

بحث گرایش های چپی و راستی یکبار دیگر در افغانستان اوج گرفته است. اسماعیل خان از حامیان داکتر عبدالله تصمیم رییس جمهور و رییس اجرایی را برای سپردن وزارتخانه های امنیتی به جناح های چپ بیشتر اهانت به مجاهدین افغانستان خواند. وی نگرانی خود را در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی ابراز کرده و گفته است حکومت جدید با این عملکرد خود مجاهدین را به حاشیه رانده است.

 

عبدالله پیمان فعال سیاسی در برنامه «بازنگاه» گفت: از نگرانی هایی که در حکومت وجود دارد این است که اشرف غنی در پشت پرده زد و بندهای سیاسی با طالبان و پاکستان دارد. همچنین از گذشته در این فرد گرایشات چپی وجود داشته است. احتمالاً وی از لحاظ رویکرد گفتمانی یا تحلیل گفتمانی متوجه یک موضوع است و آن حذف تدریجی مجاهدین در ساختار حکومت و دولت است. کرزی نتوانست با استفاده از طالبان در برابر مجاهدین کاری کند. یک بار طالبان را برادران ناراضی خواند و بار دیگر با زدو بندهای سیاسی به گفتگو و مذاکره در پشت پرده نشست. غنی می خواهد گفتمان دیگری صورت دهد و دال مرکزی آن را ایجاد کند و با استفاده از شکل دهی گفتمان چپی در افغانستان در واقع، به مرور به هدف خود برسد.

 

وی افزود: اسماعیل خان می گوید که به مجاهدین در کابینه جدید کم توجهی شده و در واقع حذف شده اند. این موضوع بر اساس همین تحلیل گفتمانی قابل تبیین است. فردی از پنجشیر و شمالی به عنوان مرکز مقاومت در چنین کابینه ای وجود ندارد. این نگاه درون دولت افغانستان و نظریه پردازان کلان دولت وجود دارد که باید مجاهدین را به هر طریقی از صحنه سیاسی افغانستان حذف کنند.

 

پیمان با توجه به همکاری و همسویی اشرف غنی با حلقاتی درون پاکستان، عنوان کرد: این حلقات و آی اس آی از مدت ها به این طرف به ویژه از صد وده روز به این طرف در صدد این بوده که چگونه و بر اساس چه طرح، روش و مکانیزمی مجاهدین را از صحنه قدرت در یک فرآیند تدریجی حذف کند و گروههای دیگر و جریانات دیگری را وارد صحنه بسازد. هیچ تردیدی وجود ندارد که وی یکی از افرادی بوده و هست که هم در دوران طالبان و هم در دوران حکومت کرزی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر مجاهدین ستیز در صدر حکومت کرزی کار می کرده است.

 

وی در ادامه گفت: سند آن در آرشیو سخنرانی های بی بی سی موجود است، می توانیم سخنرانی هایی که اشرف غنی در غرب به نمایندگی از طالبان می کرد، در صورت و سیمای سخنگوی طالبان ظاهر می شد و از طالبان، کارکرد طالبان، از جنایت، ظلم و کشتاری که آنها در سرتاسر افغانستان می کردند، دفاع می نمود.

 

این فعال سیاسی مجاهدین افغانستان را مطابق با بزرگترین دینی که در مقابل مردم افغانستان داشتند، در مقابل دشمنان سرسخت این ملت مبارزه کردند، جهاد کردند،مقاومت کردند و از این مردم دفاع کردند، قابل تمجید دانست و اظهار کرد: مردم سپاسگزار چنین سپاهیانی هستند اما دولت موضعگیری سرسختانه و دشمنانه در برابر آنها گرفته است. در حکوت جدید مجاهدین به حاشیه رانده شده اند. در بسیاری از وزارت خانه ها مجاهدین وجود ندارند و به لحاظ علمی هم تشکیل بندی گفتمانی کابینه از یک طرف و ایجاد تحول و تغییر در پاره ای از گفتمانهای قدرت در سرتاسر افغانستان به نحوی دیگر نشان دهنده این است که مجاهدین را تا حدودی کنار زده اند.

 

وی طالبان را در دولت قبلی و حکومت جدید، شریک در ساختار حکومت می بیند و می گوید: یک طیف یا یک گروه از طالبان نکتایی دار در داخل مردم افغانستان یا در این جامعه مدنی یعنی در سطوح سازمانها و احزاب سیاسی وجود دارند. همچنین همین افراد در انجمنها و تشکلهای جامعه مدنی هم هستند که به نحوی با لباس مبدل می خواهند هم مجاهدین افغانستان را بکوبند و هم سیمای کریه و زشت طالبان را تطهیر کنند.

 

عبدالله پیمان در پایان گفت: اگر حکومت وحدت ملی به همین شکلی که آغاز شده به پیش برود آینده ای تیره و تار دارد. داکتر عبدلله هم که خود یک مجاهد است موضعی انفعالی در برابر داکتراشرف غنی و حامیان وی گرفته است. اگر داکتر عبدالله به عنوان نماینده یک بخش بزرگ افغانستان خواهان این است که تعادل و توازن قدرت در کشور به وجود آید تا ثبات سیاسی و پویایی اقتصادی در این جا شکل بگیرد باید به این نگرانی ها و دغدغه های مردم افغانستان از مجراهای قانونی و حقوقی آن پاسخ دهد.

 

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار