- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اشرف غنی: ماین گذاران، خاک وطن را به ساحه ترس و خطر مبدل نکنند

رییس جمهور اشرف غنی از کسانیکه در جاده های عامه ماین گذاری می کنند خواسته است که خاک وطن را به ساحه ترس و خطر مبدل نکنند.

 

رییس جمهور این موضوع را به مناسبت روز جهانی ماین پاکی در یک اعلامیه ویدیویی بیان کرده است.

 

به اساس معلومات برخی از منابع ، در دهه گذشته در جریان ماین پاکی حدود 189 نفر از کارکنان ضد ماین، کشته و نزدیک به یک هزار تن دیگر معلول شده اند.

 

در عین حال رییس جمهور غنی به وزارت معارف وظیفه سپرد که یک مکتب را بنام کسانی مسما کند که در دهه گذشته در جریان ماین پاکی جان های شان را از دست داده اند.