- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اشرف غنی عازم ولایت لوگر شد

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان روز گذشته به خاطر گرفتن یک تصویر درست و دقیق و همچنان بررسی اوضاع به ولایت لوگر سفر کرد.

 

رییس جمهور غنی در جریان این مسافرت با اراکین نظامی، ملکی، نماینده گان و مردم ولایت لوگر صحبت کرد تا بتواند مشکلات آنها را حل کند.

 

رییس جمهور افغانستان گفته است، بعد از این تلاش خواهد کرد تا هر یک دو هفته، به یکی از ولایات افغانستان رفته، بیشتر از خود مردم بشنود و برای پیدا نمودن راه های حل نیز از پیشنهادات مردم مستفید شود.