- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اشرف غنی با شماری از تاجران افغان و ایرانی دیدار کرد

تاجران

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اقامتگاه اش در شهر تهران با شماری از تاجران افغان و ایرانی دیدار کرد.

به نقل از دفتر ریاست جمهوری،در این دیدار، میرمحمد صادقی و مظفرعلی خانی به نمایندگی از تاجران ایران و حاجی کمال اختریان و فیض احمد خافی به نمایندگی از تاجران افغان در مورد مشکلات، چالش ها و فرصت های تجارتی شان، صحبت کردند.

تاجران برنامه ها و تلاش های رئیس جمهور را در رابطه به انکشاف اقتصادی و توسعه تجارتی مورد ستایش قرار دادند و خاطرنشان کردند که با گشایش راه های جدید تجارتی افغانستان با کشورهای دیگر، باورمند شده اند که افغانستان در زمینه تجارت و ترانزیت در حال توسعه است.

تاجران، مشکلات خویش را در عرصه های گمرگات و تعرفه های گمرکی مطرح کردند و خواستار حل مشکلات گمرکی شان در منطقه مرزی پل ابریشم ولایت نیمروز شدند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع مشکلات تاجران، برای آنان اطمینان داد که حکومت وحدت ملی از تاجران و سرمایه گذاران حمایت می کند و در راستای حل مشکلات آنان گام های جدی برداشته می شود.

رئیس جمهور از تاجران خواست تا در واردات و صادرات شان تعادل را رعایت نموده و تلاش کنند تا سهولت های لازم برای تاجران افغان مقیم ایران فراهم گردد.

وی افزود که روابط تجارتی میان افغانستان و ایران به گونه ای گسترش یابد که برای تاجران هر دو کشور مفید واقع شود.

رئیس جمهور خطاب به تاجران گفت که برنامه های اقتصادی حکومت افغانستان و همچنان اتصال کشور ما با آسیای میانه از طریق خط آهن و آغاز داد و ستد تجارتی از طریق بندر چابهار، فرصت های جدید تجارتی را برای افغانستان فراهم نموده است و اکنون مربوط به تاجران می شود که چگونه از این فرصت ها استفاده می کنند.

رئیس جمهور غنی در پایان سخنانش ضمن تشکری از تاجران بخاطر شریک ساختن مشکلات شان، طی تماس تیلفونی با والی نیمروز، برای موصوف هدایت داد تا مشکلات تاجران را در منطقه مرزی پل ابریشم به زودترین فرصت ممکن حل نماید.