- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اشرف غنی اردو را متهم به جنگ نیابتی کرد

حضور داعش در افغانستان سازمان ملل را نیز نگران کرده است. فرستاده ویژه سازمان ملل از گسترده شدن نیروهای داعش در کشور ابراز نگرانی کرد. چرا که شورشیان رانده شده از طالبان در حال پیوستن به این گروه می باشند. این در حالی است که رییس جمهور مشغول پیگیری مذاکرات صلح با طالبان است و موضوع داعش را به طور جدی پیگیری نکرده است اما اگر داعش جایگزین طالب می شود، دیگر تلاش های صلح با طالبان برای چیست؟

 

مولانا فرید آگاه مسایل سیاسی و نظامی در برنامه «فراخبر» گفت: ما بیشترین اخبار را از بنگاههای کشورهای خارجی می شنویم. روسیه می گوید که داعش در افغانستان نفوذ کرده است. ملل متحد هم همین را می گوید اما در این میان این رهبران و سیاستمداران داخل کشورمان است که می گویند داعش در افغانستان بزرگنمایی شده است. این از وظایف دولت است که مردم را در جریان اخبار قرار دهد نه اینکه مردم اخبار دست دوم را از دیگر کشورها بگیرند و نسبت به مسوولیت پذیری دولت بی اعتماد شوند. مشخص نیست که دولت چرا از موضوع وجود داعش طفره می رود.

 

وی طالب و داعش را به وجود آورنده دست پاکستان دانسته و پاکستان را برای صلح صادق نمی داند و می گوید: طالب و داعش دو روی یک سکه هستند. هر دو وحشی و متحجر هستند، انسان ها را سر می برند، خانه ها را می سوزانند، انتحار و انفجار هم می کنند. هردو گروه ساخته دست پاکستان است. پاکستان می خواهد طالبان پیر و فرسوده که دیگر توانایی حضور در جبهه جنگ را ندارند، در پروسه صلح وارد کند و از دنیا به خاطر این صلح امتیاز بگیرد و از سوی دیگر نیروهای تازه دیگری به نام داعش را در پشت جبهه نگه می دارد تا از آنها برای اهداف استراتژیک خود بهره بگیرد.

 

مولانا فرید حکومت را در حال فریب خوردن از پاکستان دانسته و افزود: اگر حکومت گمان کند که با آورد چند مهره سوخته و تاریخ مصرف تمام شده به نام طالب می تواند صلح بیاورد اشتباهی است که تاریخ هرگز این اشتباه را نمی بخشد.

 

وی نگرانی خود را از امتیاز دهی های بی حساب به پاکستان ابراز کرده و گفت: ترس ما از این است که کسی که جایگاه سیاسی و نظامی خود را در پیش پاکستان از دست داده، امتیازاتی را برای پاکستان از طریق خود بگیرند و در کشور هم صلح نیاید. تا به حال امتیازهای زیادی به پاکستان داده شده است. از جمله اینکه روابط نظامی ما با هندوستان به حالت تعلیق در آمده است.

 

این آگاه سیاسی اظهار کرده که در پی دوستی پاکستان با اشرف غنی برچسب هایی به اردوی افغانستان زده شده و عنوان کرد: اردوی ما در مقابل تجاوز پاکستان می جنگند. آنها به خاطر هندوستان نمی جنگند اما مسوولین بلند پایه از جمله اشرف غنی این جنگ را جنگ نیابتی خوانده اند گویا اردوی ما به نیابت از هند در افغانستان می جنگد. این نهایت بی انصافی است که اردوی ما که متشکل از جوانان جان فدایی هستند که در راه وطن خود سر می دهند و به خاطر دفاع از تمامیت ارضی کشور و حفظ نوامیس خود جان می دهند را رییس جمهور کشور متهم به جنگ نیابتی کند. رییس جمهور باید حامی آنها باشد نه اینکه به خاطر دوستی با پرویز مشرف در پاکستان اردوی کشور خود را زیر سوال ببرد.

 

فرید اطمینان دارد که پاکستان در پی فریب افغانستان با چیزهای ساده ای مانند رفت و آمد به افغانستان به نام صلح است و بس و افزود: ما در صدد دادن امیتازاتی به پاکستان هستیم اما تا به حال هیچ چراغ سبزی از سوی پاکستان نشان داده نشده است که مردم بدانند پاکستان در راستای صلح چه کرده است. هیچ چیز جز آمد و رفت چند ژنرال، تشریفات و گرفتن چند عکس و مهمانی ندیده ایم.

 

وی در اخیر گفت: ما با چه کسانی صلح می کنیم؟ صلح با کسانی که جوانانشان لباس عوض کرده وسیاه پوش شده اند و با نام دیگری به جنگ ادامه می دهند و پیران آنها که توانایی جنگ ندارند و اعلام صلح کرده اند.امیدواریم که افغانستان به نام صلح ضربه دیگری را متحمل نشود.