افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 19 ژوئن , 2016 لینک کوتاه خبر :

اشتراک 280 تن در امتحان شمولیت در بست های مسلکی لوی څارنوالی

لوی څارنوالی

 

برای تکمیل بست های مسلکی لوی څارنوالی، از تعداد دو صد و هشتاد تن مرد و زن در مقر لوی څارنوالی امتحان اخذ گردید.

 

طبق ماده ۲۸ قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی، تمام اشتراک کنندگان این آزمون، شرایط استخدام را از جمله: داشتن سند فراغت از پوهنځی های حقوق و علوم سیاسی و یا شرعیات، ستاژ حقوقی و یا تجربه کاری سه ساله، تکمیل کردن سن ۲۴ سالگی و نداشتن عضویت تنظیم های سیاسی تکمیل نموده بودند. بر مبنای ضرورت تشکیل څارنوالی، صد تن این افراد با داشتن بلندترین نمرات به ولایت های مختلف در بست های مسلکی څارنوالی  گماشته خواهند شد. امتحان مذکور تحت نظر هیئت مشترک منتخب اخذ گردید. جهت تأمین شفافیت هرچه بیشتر چهار تن از جمع اشتراک کننده گان بمنظور نظارت از روند نمره دهی پارچه ها به کمیته امتحان معرفی شدند. محمد فرید “حمیدی” لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان امتحان ذکر شده را شفاف خوانده افزود، “هیچ گاه روابط را بر ضوابط ترجیح نخواهم داد.”

 

آقای “حمیدی” گفت:” آرزومندم آنعده جوانانیکه در چهارچوب لوی څارنوالی به کار گماشته میشوند به وظیفه، مردم و وطن خویش متعهد باشند. مبارزه با فساد اداری از جمله اولویت های کاری اداره لوی څارنوالی میباشد. ما باید تلاش های خویشرا در امر مبارزه با این پدیده سریعتر کنیم.” نامبرده افزود، کسیکه به اداره لوی څارنوالی مراجعه میکند هدف اش تأمین عدالت بوده و ما مسئولیت داریم تا قانون را تطبیق و عدالت را تأمین نماییم.

 

قابل ذکر است که تعداد زیادی از مردان و زنان بمنظور توظیف در بست های مسلکی در امتحان لوی څارنوالی اشتراک میورزند. جذب و گماشتن نیروی جوان و جدید بخش از اصلاحات این اداره را تشکیل میدهد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار