- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اشتراک ۴۷ کشور آسیایی در مسابقات المپیک ساحلی آسیایی

فوتبال ساحلی

 

رئیس فدارسیون فوتسال افغانستان گفت، این مسابقات در ماه سپتمبر در کشور ویتنام برگزار می‌گردد.

 

آمادگی تیم ملی فوتبال ساحلی جهت اشتراک در مسابقات المپیک ساحلی آسیایی آغاز شده‌است.

 

روح الله رستگار رئیس فدارسیون فوتسال افغانستان گفت، این مسابقات در ماه سپتمبر در کشور ویتنام برگزار می‌گردد.

 

آقای رستگار افزود در این مسابقات ۴۷ کشور آسیایی اشتراک می‌کند.

 

رئیس فدراسیون فوتسال افغانستان می‌گوید: تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی جریان دارد.

 

به اساس معلومات آقای رستگار این مسابقات هر دو سال بعد در یکی از کشور‌های آسیایی راه اندازی می‌شود.