- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اشتراک رييس اجرايی کشور در مراسم تقدير از فعالیت عکاسان در کابل

برای تقدير از کارکردها، تلاش‌ها و دست‌آوردهای عکاسان کشور مراسی در کابل برگزار شد، که در این مراسم از شماری از عکاسان کشور تقدير شده و فيلمی از جريان کار و فعاليت‌های عکاسان چون مسعود حسينی، فرزانه واحدی، نجيب الله مسافر و وکيل کوهسار به نمايش گذاشته شد.

عبدالله عبدالله، رييس اجرايی کشور در این مراسم با تمجديد از محتوا و پيام عالی اين فيلم که زندگی مردم افغانستان را به تصوير کشيده است گفت که، عکاسان در دشوارترين شرايط با قبول خطرات متعدد، به انعکاس دردها و مشکلات مردم پرداخته اند.

در اين فيلم ظلم و جنايت طالبان، مشکلات و در عين حال استقامت ستودنی مردم در مقاطع مختلف، يأس‌ها، و آرزوها با زيبايی خوب يکی پی ديگر تدوين شده بودند.