- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اشتراک رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس حمایت از میراث های فرهنگی در معرض خطر

اشرف غنی

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفر رسمی اش به  امارات متحده عربی، بعد از ظهر امروز در کنفرانس “حمایت از میراث های فرهنگی در معرض خطر”  که در شهر ابوظبی پایتخت آن کشور برگزار گردیده بود، اشتراک کرد.

 

در بخش اختتامیۀ این کنفرانس بر علاوۀ رئیس جمهور غنی، فرنسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و شماری دیگری از مقامات کشور های جهان و نمایندگان سازمان های بین المللی که در عرصه حفظ میراث های فرهنگی فعالیت دارند، حضور داشتند.

 

در پایان این کنفرانس اعلامیه ای به نشر رسید و در آن تصریح گردیده است که یک صندوق وجهی ۱۰۰ میلیون دالری بخاطر حفظ میراث های فرهنگی در معرض خطر، ایجاد گردد.

 

فرانسه ۳۰ میلیون دالر کمک را برای صندوق متذکره تعهد نمود و از سایر کشورهای جهان نیز تقاضا کرد تا به منظور حفاظت از میراث های فرهنگی جهان که اکنون در معرض خطر قرار دارند، آنان نیز سهم خویش را ادا نمایند.