- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اشتراک داکتر عبدالباری رحمان در دومین جلسه کاری سکتور مواد ساختمانی

%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86

 

کنفرانس ملی و دومین جلسه کاری سکتور مواد ساختمانی افغانستان در مورد پلان فعالیت برای سالهای ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ با اشتراک محترم داکتر عبدالباری رحمان معین سکتور خصوصی و امور صنایع، محترم دیپلوم انجنیر میراحمد قاسمی سرپرست معین وزارت معادن و پترولیم، نمایندگان دوایر دولتی و سکتور خصوصی برگزار گردید.

در این برنامه روی بهتر شدن کیفیت مواد ساختمانی، کدهای ساختمانی و استفادای بیشتر از مواد ساختمانی با کیفیت داخلی فی مابین مسوولان دولتی و نمایندگان سکتور خصوصی بحث و تبادل نظر صورت گرفت