- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اشتراک بیش از یک صد تیر انداز در مسابقات تیراندازی با کمان در غزنی

مسابقات دوستانه تیر اندازی با اشتراک بیش از یک صد تیر انداز از ولایات غزنی، کابل و میدان وردک در شهر غزنی برگزار گردید. جلیل سلطانی؛ هماهنگ کننده این مسابقات میگوید در این دوره از مسابقات تیر اندازی چهار تیم از کابل، سرچمه بهسود، ولسوالی جاغوری و مرکز غزنی اشتراک کرده اند.
وی افزود: این مسابقات دوستانه از سوی علاقه مندان این رشته ورزشی راه اندازی شده و هدف آن ایجاد آشنایی و انسجام بین تیر اندازان و بلند بردن سطح مهارت های آنان میباشد.
محمدعوض نظری؛ مسول تیم تیر اندازان شهر غزنی رشد این رشته ورزشی را در ولایت غزنی چشم گیر توصیف نموده از دولت میخواهد که زمینه اعزام و اشتراک آنان را در مسابقات بُرون مرزی فراهم نمایند.
وی گفت پیش از این در شهر غزنی تنها یک تیم تیراندازی فعالیت داشت و فعلا به ده تیم افزایش یافته است.
آقای نظری از بی توجهی دولت به علاقه مندان این رشته ورزشی انتقاد نموده گفت جای مناسب برای تمرین ندارند در حولی های کرایی به تمرین میپردازند.
وی افزود تمامی وسایل این رشته ورزشی را شامل کمان و تیر را خود آنان از خارج کشور خریداری نموده اند.
به گفته وی یک قبضه کمان بین ۱۰ تا ۵۰ هزار افغانی و یک عدد تیر را از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ افغانی خریداری میکنند.