افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 2 فوریه , 2017 لینک کوتاه خبر :

اسدالله ضمیر سند پروژه بهبود ظرفیت نهاد ها برای ارزیابی تولید و توسعه زارعت در کشور را امضاء نمود.

سند پروژه بهبود ظرفیت

محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت ، آبیاری و مالداری سند پروژه ظرفیت نهاد  ها برای ارزیابی تولید و توسعه زراعت در افغانستان را با  آقای موریزیو کلن نماینده اتحادیه اروپا و آقای  تومیو شیچیری، نماینده سازمان خوراک و زارعت ملل متحد (FAO) در افغانستان امضاء نمود.

 

محترم اسد الله ضمیر وزیر زراعت، هنگام سخنرانیش در این مورد گفت:” این پروژه به هدف ترتیب طرح بهبود سیستم های نظارتی، تجزیه و تحلیل منابع زمین و همچنان بررسی جزییات تناسب اراضی در برابر خطرات اقلیمی به سطح محلی و ملی، تقویت ظرفیت نهادهای افغانستان برای ارزیابی تولیدات و توسعه زراعت راه اندازی شده است.”

 

آقای موریزیو کلن نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در بخش از صحبت هایش گفت:”قابل ذکر است که نظارت بر تولیدات و محصولات زراعتی مصؤنیت غذایی را حمایت و بهبود  میینماید ، و همچنینان  فرصت های خوبی معیشتی  را به جامعه  دهاقین  فراهم میسازد. علاوه بر این , پروژه مذکور در کاهش تاثیرات ناشی از تغییر اقلیم به سطح  محلی و ملی  کمک مینماید. و در نهایت به تدریج دراستراتیژی محو فقر دولت افغانستان نیر سهمیم میباشد.”

 

سپس آقای  تومیو شیچیری، نماینده سازمان خوراک و زارعت ملل متحد (FAO) در افغانستان صحبت نموده در مورد چنین گفت:”افغانستان دارای  ظرفیت و توانایی  بالا  برای افزایش  تولیدات چون  غله جات، حبوبات، میوه جات و سبزیجات میباشد تا زنجیره های تهیه محصولات با ارزش را انکشاف دهد . در حالیکه ، توسعه , ترویج و عملی سازی این زنجیره ها نیاز به یک سرمایه گذاری  دارد تا درساختار پروسس ها به سطح پایین زراعتی ظرفیتایجاد گردد.در چنین پیچیدگی،  ایجاد سیستم نظارت و تجزیه و تحلیل سیستم تولیدات محصولات زراعتی یکی از اولویت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان.”.

 

این پروژه متخصصان زراعت را کمک می کند تا با استفاده مناسب از زمین ، آب و خاک، آسیب پذیری های زراعتی را پیش بینی نموده وآنرا تحلیل نمایند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار