- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اسدالله خالد از آمریکا بازگشت.

صبح امروز اسدالله خالد، رئیس عمومی امنیت ملی، پس از طی 4 ماه تداوی در آمریکا، به کشور بازگشت.
4 ماه قبل دشمنان صلح و امنیت در افغانستان، تحت پوشش سفیر و نماینده صلح، وی را آماج حمله ناکام انتحاری قرار دادند که از همان ساعت اولیه تحت مداوا و مراقبت های صحی در داخل و خارج کشور قرار گرفت.
دفتر مطبوعات امنیت ملی با نشر اعلامیه ای گفت: آقای خالد پس از این به کارش در امر خدمت به کشور ادامه خواهد داد.