افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, امنیتی, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 24 آگوست , 2017 لینک کوتاه خبر :

استراتیژی جدید امریکا، نقطۀ عطفی در تاریخ افغانستان است!!

غنی

اشرف غنی، اعلام استراتیژی جدید امریکا را نقطۀ عطفی در تاریخ افغانستان، منطقه و جهان دانست!

رییس جمهورغنی در رابطه به استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی، طی یک خطابیه ای به مردم، گفت که ابهام به سطح ملی و بین المللی در رابطه به آیندۀ افغانستان خاتمه یافته و اجماع بین المللی در راستای مبارزه با تروریزم، تامین صلح و ثبات به میان آمده است.

در نشستی که به این مناسبت در ارگ برگزار شده بود و در آن شماری از مسئولین عالی رتبۀ دولتی نیز حضور داشتند، رییس جمهور حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را بی سابقه دانست و از مسئولین، افسران، سربازان و خانواده های سکتور امنیتی و دفاعی کشور تشکری کرده گفت: هر فردی که در قوای امنیتی و دفاعی کشور مصروف است، رضا کار می باشد و روزانه بخاطر وطن قربانی می دهد.

رییس جمهور غنی ضمن اینکه اعلام استراتیژی جدید امریکا را نقطۀ عطفی در تاریخ افغانستان، منطقه و جهان دانست، گفت که دو نیم سال گذشته، سال های دشوار و پر از ابهام بود، مگر ما با توکل به خداوند متعال، به اراده سیاسی و وحدت ملی تکیه کردیم و راه های بیرون رفت از این ابهام و مسیر برای آینده کشور با وضاحت کامل معلوم شد.

رییس جمهور مبنای سیاست خارجی را ایجاد شرایطی دانست که در اثر آن افغانستان به صلح پایدار، ثبات و رفاه برسد. وی افزود که برای رسیدن به این اهداف، لازم بود که شرکای کلیدی را در سطح بین المللی معلوم نمائیم، این شرکا کشورهای اند که در منفعت با ما شریک بوده و در خطرات نیز با ما هستند.

وی خاطرنشان کرد که موقف ایالات متحدۀ امریکا در این خصوص اساسی و اصولی بود که ما توانستیم فضای اعتماد و تعریف منافع مشترک را به میان آورده، به پیش برویم، به سوالات مشکل پاسخ دریابیم و برنامه های را روی دست گیریم که منافع ملی و هویت اسلامی افغانستان در آن مصئون باشند.

همچنان رییس جمهور غنی مناسبات کشورهای همسایه، منطقه و جهان اسلام را، بخش مهم سیاست خارجی کشور دانسته، گفت: آرزومندم هموطنان ما قانع شده باشند که سیاست خارجی ما یک سیاست موفق است، زیرا افغانستان نمی تواند بدون یک سیاست خارجی موفق، به بحران ۴۰ ساله خاتمه دهد. رسالت ملی ماست که این بحران را خاتمه ببخشیم و به نسل های آینده شرایطی را به میان آوریم که از سرمایه های که برای ما خداوند ارزانی کرده است، به نفع خویش استفاده نمایند.

رییس جمهور کشور از رییس جمهور ترامپ بخاطر استراتیژی جدید آن کشور در قبال افغانستان و منطقه تشکری نمود و با اشاره به نکات مهم این استراتیژی، آنرا به نفع افغانستان دانست و در این خصوص به تفصیل صحبت کرد.

وی استراتیژی مذکور را برگرفته شده از تحلیل اوضاع استرتیژیک، درس های از گذشته و تشخیص عناصر موفقیت دانسته، افزود که رسیدگی به این مسایل، حوصله استراتیژیک می خواست و ما به ارزیابی های خویش باور داشتیم و در این خصوص از حوصله مندی تمام همکاران ما در سکتور امنیتی و دفاعی، مسئولین امنیتی امریکا و مردم افغانستان سپاسگذاری می کنم.

رییس جمهور غنی گفت که هدف واضح و تعین شده است و آن موفقیتی است که مرتبط به شرایط بوده و مقید به زمان نیست و ما اهداف و منافع خود را تنها در میدان سیاست به دست نیاورده ایم، بلکه نتیجه قربانی های نیروهای امنیتی و دفاعی ما نیز می باشد.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: از سال ها بدینسو همواره خواست ما ا ین بوده است که جنگ در افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه ریشه در شرایط عمومی و منطقه و شرایط افراطیت در جهان دارد. وی افزود که این ستراتیژی به همکاران ما و آنانی که در برابر صلح و ثبات مانع ایجاد می کنند، پیام های واضح دارد.

رییس جمهور با اشاره بر اینکه استراتیژی مذکور تعریف مشخصی از منافع و خطرات مشترک دارد، گفت: خطر، شبکه های فرامرزی تروریستی و شبکه های جرمی منطقوی است، از این لحاظ مبارزه ما بر اساس منافع مشترک استوار می باشد.

محمد اشرف غنی گفت که جایگاه افغانستان در اجماع بین المللی واضح شده و ملت، قوای امنیتی و دفاعی و دولت ما مورد اعتبار آن ها است.

وی افزود که در دو نیم سال گذشته به کشورهای زیاد منطقه در راستای ابتکارات خویش قناعت دادیم که افغانستان نقطه وصل همکاری و همگرایی است و اکنون همکاری های ما در منطقه چندین برابر شده است.

رییس جمهور با اشاره به ابهام طالبان و حامیان آن که باور داشتند به جنگ ادامه داده می توانند و دولت افغانستان را سقوط و این جغرافیای مقدس را به دو بخش تقسیم می توانند، گفت که این فکر را از ذهن شان بیرون کنند.

رییس جمهور غنی، طالبان و حامیان آنان را خطاب قرار داده گفت که دسایس و فتنه های شما تنها باعث شهادت مردم، فرزندان شجاع، خواهران و برادران ما شده است. وی خطاب به طالبان گفت:  یکبار دیگر بالای تان صدا می کنم که راه صلح و مذاکره را اختیار کنید.

رییس جمهور به صلح دولت با دولت با پاکستان تاکید کرده گفت که یک افغانستان بی ثبات به منفعت هیچ کسی نیست و به پاکستان نیز زیان های زیادی دارد. وی افزود که امروز یک اجماع بوجود آمده که باید پاکستان در قبال روش قبلی خود تجدید نظر کند، این یک فرصت است، پس نیاز می باشد که پاکستان با یک بحث همه جانبه و هدف واضح، مناسبات دولت با دولت را اختیار کند و این موضوع را خاطرنشان نمود که افغانستان هیچگاهی برای بی ثباتی پاکستان اقدام نکرده است.

رییس جمهور کشور خاطرنشان کرد که این مسئله باید واضح باشد که افغانستان آن کشور قبلی نیست، ما بدیل های زیاد اقتصادی داریم، برای ما راه های زیادی باز شده است، اما از نظر سیاسی ما با تمام کشورهای همسایه مناسبات منسجم و قابل پیش بینی می خواهیم. آرزو دارم که این پیام را همسایه های ما بشنوند.

رییس جمهور گفت: از اینکه حالت ابهام خاتمه یافته و اجماع بین المللی در رابطه به افغانستان به وجود آمده است، اکنون زمان بسیج ارادۀ ملی فرا رسیده است. دولت و مردم افغانستان حالا مورد اعتبار جهان قرار گرفته اند و شرایطی را که سالها برای آن انتظار کشیدیم، امروز فراهم شده است و استفاده از این شرایط به ارادۀ ملی ما تعلق دارد.

رییس جمهوری اسلامی افغانستان از صبر و تحمل مردم افغانستان در دو نیم سال گذشته تشکری کرده گفت که اگر به عوض مردم ما، مردمان دیگر می بود، ذوب می شدند، این مردم ماست که با وجود رویدادهای المناک در خاک افغان، شینوار، مهمند دره، سرپل و بدخشان هنوز هم منافع ملی را فراموش نکرده اند. وی تاکید کرد که افغانستان خانۀ مشترک همه بوده و غم و اندوه ما نیز مشترک می باشد.

وی افزود که مردم از من معجزه نمی خواهند، بلکه می گویند منافع افغانستان را برای نسل های آینده حفاظت کن، این تقاضای یک ملت آگاه در جهان است و باید قدر و عزت این چنین مردم را بدانیم که در چنین اوضاع و شرایط، آرزوی آیندۀ درخشان دارند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار