- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

استادان پوهنتون کابل: امتحان کانکور را تحریم میکنیم!

شماری از استادان پوهنتون‌های دولتی افغانستان می‌گویند در صورتی که در فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور در مورد قانون تحصیلات عالی تعدیل نیاید پروسه امتحان کانکور سال ۱۳۹۴ را تحریم خواهند کرد.

آنان این مطلب را دیروز در یک نشست خبری در کابل ابراز داشتند.

استادان پوهنتون کابل می‌گویند که فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور درباره سن تقاعد برای آنان پذیرفتنی نیست.

اخیراً رئیس جمهور اشرف غنی طی فرمانی دستور داد که استادان پوهنتون های دولتی کشور پس از تکمیل سن ۶۵ سالگی باید به تقاعد سوق داده شوند.