- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

از کابینه پیشمرگ تا وزرای اصلی !

نامزدان رد شده، اولین پیشمرگان کابینه و اولین دسته از پیش قراولان وزرای اصلی هستند که در حساس ترین دقایق و با صدای آژیر خطر رکود و سقوط وزارتخانه ها، فاتح رای اعتماد وکلای زرخرید خواهند شد.

 

لیست اولیه ارایه شده برای نامزدان وزارتخانه ها و برخی پست های عالی دولتی که نیازمند رای اعتماد نمایندگان مردم در خانه ملت می باشند پیش از آنکه رسما با قدم رنجه اشرف غنی به پارلمان مورد بررسی قرار گیرد کاملا مردود و فاقد ارزش سیاسی خوانده شده بود.

 

اینک نیز که بلافاصله پس از معرفی و حضور تنی چند از افراد به ترتیب اولویت در صحن علنی برای ارایه برنامه های مد نظر خود در ارکان اصلی حکومت وحدت ملی، هفت تن از وزرای دوتابعیته بدون بررسی صلاحیت رد شده اند انتظار ورود افراد اصلی می رود.

 

کابینه ای که در چند روز گذشته به سمع و نظر مسوولان و مردم و مطبوعات و رسانه ها رسید کابینه ای پیش مرگ برای خرید وقت و پی ریزی مستحکم افراد اصلی مد نظر حکومت وحدت ملی بود و بس!

 

چنین مهره چینی و جایگیری افراد در پست های حساس و بلندپایه حکومتی که تقریبا نارضایتی تمام احزاب و اقشار و اقوام و قبایل را بدنبال داشت قربانی برگ برنده ای شد که در دستان اشرف غنی و عبدالله و دیگر همراهانشان است و نه بزودی که بالاخره معرفی می گردد.

 

قدم رنجه نمایشی اشرف غنی برای زمینه چینی هرچه بیشتر و هرچه بهتر گماشته های اصلی درحالی صورت گرفت که به جرات می توان ادعا کرد وزارتخانه ها، ریاست بانک مرکزی و ریاست امنیت ملی از هم اکنون در اذهان روسای جمهور و اجرایی تثبیت و تعیین شده اند.

 

مهره چینی های نه چندان صادقانه و خالصانه و مماس بر منافع ملی که از سوی اشرف غنی در گماردن والیان دارای سوء پیشینه بر ولایات مرزی و نیز پراکندن ماموم های معتمد خود در سمتهایی چون معاون سیاسی وزارت خارجه مصداقی بر این مدعا است.

 

نظر به توزیع دالر و ساعت و هدایای گرانبها از سوی طالب نکتایی پوش بعنوان گماشته ویژه رییس جمهور در میان برخی نمایندگان سست عنصر برای پیش خرید رای اعتماد و تایید صلاحیت تحت اختیار آنان در لیست وزرای معرفی شده می توان به دسیسه ای گسترده و دیکته شده پی برد که مدتها پیش طراحی شده است.

 

نورالحق علومی، صلاح‌الدین ربانی، سید سعادت نادری، فیض‌الله کاکر، شاه زمان میوندی و آی سلطان خیری اولین پیشمرگان کابینه و اولین دسته از پیش قراولان وزرای اصلی هستند که در حساس ترین دقایق و با صدای آژیر خطر رکود و سقوط وزارتخانه ها فاتح رای اعتماد وکلای زرخرید خواهند شد.