- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

از پتنگ و داوودزی تا علومی بر یک چوکی

از بسم الله محمدی تا مجتبی پتنگ و از محمد عمر داوودزی تا نورالحق علومی آنچه که وزارت داخله را در یک خط مستقیم با شتاب ثابت و بدون تغییرات محسوس و ملموس نگاه داشته است، جز تحت تاثیر تمام و کمال هدایت ارگ ریاست جمهوری بودن نیست.

 

وزارت داخله از جمله وزارتخانه های حایز اهمیت و پر کشمکشی است که همواره از وزیر در راس وزارتخانه گرفته تا سخنگو و معاون آن خبرساز بوده اند؛ وزارت داخله ای که مرتبط با اکثریت قریب به اتفاق مسایل داخلی و وزارتهای دفاع و امنیت ملی است.

 

نورالحق علومی درحالی با 131 رای تایید، 91 رای رد، 15 رای ممتنع و 6 رای باطل با رای نه چندان قاطع اعتماد وکلای خانه ملت پای بر وزارتخانه داخله نهاد که بیشتر به واسطه حزب و پشتوانه سیاسی وارد گوی شده بود تا تخصص و کارنامه کاری مرتبط با امور داخله.

 

عضو سابق مجلس نمایندگان درحالی از برخی هم دوره ای ها و برخی فرمایش شدگان دیگر موفق به تایید صلاحیت و اخذ رای اعتماد کمرنگ و نه چندان قاطع شد که عضویت حزب دموکراتیک خلق، والی ولایت قندهار، موسس حزب متحد ملی افغانستان و یکی از فرماندهان ارشد زمان کمونیست ها بوده است و دیگرهیچ!

 

درواقع بیشتر فعالیت حزبی و اموراتی از این قبیل در پیشینه علومی به چشم می خورد تا حسن سابقه و فعالیت قابل توجهی در ولایت قندهار یا به نمایندگی از مردم ملکی در پارلمان با این همه وی درحالی بر مسند وزارت امور داخله تکیه زده است که در حساس ترین برهه تاریخی بسر می برد.

 

از بسم الله محمدی تا مجتبی پتنگ و از محمد عمر داوودزی تا نورالحق علومی آنچه که وزارت داخله را در یک خط مستقیم با شتاب ثابت و بدون تغییرات محسوس و ملموس نگاه داشته است همانند سازمان امنیت ملی چیزی نیست جز تحت تاثیر تمام و کمال هدایت ارگ ریاست جمهوری بودن!

 

به عبارتی دیگر تا زمانی که حدود وظایف، صلاحیت ها و اختیارات وزرا و سازمان های ارشد دولتی منفک و مجزا از خط مشی ارگ البته در راستای سیاست ملی افغانستان و قانون اساسی تعریف و تبیین نگردد با تبدیل افراد نمی توان انتظار تغییر کارکرد داشت.

 

پولیس محلی و ملی، ترافیک، حقوق بشر، اطفال، تعلیم و تربیت و بسیاری مسایل کلان دیگر که در حوزه وزارت داخله تعریف می شود چشم انتظار آغاز قاطع و امیدوار کننده نورالحق علومی است تا از فضای رخوت آلود و غبار گرفته سالهای اخیر فاصله بگیرد.