افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 25 آوریل , 2015 لینک کوتاه خبر :

از عوام زدگی تا عوام فریبی

ما مردمان این سرزمین یعنی افغانستان سرزمین دردها، رنج ها، سرزمین زور آزمایی های کشورهای منطقه و فرامنطقه، سرزمین جاه طلبی، بی عدالتی، خودخواهی، امتیازطلبی زمامداران موجود لحظه ای نیست که شاهد حوادث هولناک و دردآور که در آن ارزش های انسانی و اسلامی هیچ مد نظر گرفته نشده باشد، نباشیم.

 

ما مردمان این دیار چقدر نگون بخت و کم طالع ایم. آیا تقدیر ما چنین است که حکام ما همیشه بی کفایت در راه خدمتگذاری به مردم باشند یا دیگران به ما اینطور رهبر رقم می زنند حملات انتحاری، انفجار، کشتن صدها انسان بی گناه در ولایت های بلخ، خوست، ننگرهار، سر بریدن ها در ولسوالی جرم بدخشان، حملات تروریستی اختطاف و آدم ربایی، رشوت اختلاس، نا امنی همه و همه این نابسامانی ها و حرکت های شوک آور و دور از انصاف و انسانیت آیا در پیشانی ما افغانستانی ها نوشته شده است.

 

هر ماجراجویی به نام جهاد و دفاع از اسلام به افغانستان می آید هر آدم کش خود را ناجی ارزش های انسانی و اسلامی می داند بعضی از قدرتمندان سرمایه ملی را میراث پدری خویش می دانند نه تنها مشکل گشای افغانستان آقای جان کری وزیر خارجه امریکا هر خارجی به ما تعیین سرنوشت می کند هر مداخله گر مداخله خود را قانونی می داند هر کس و ناکس در پی امتیاز و مصونیت خود است همه تروریستان از نقاط مختلف دنیا به کشور ما می آید تا از این طریق اگر کشته می شوند به جنت بروند من از هیچ عالم محترم دینی نشنیده ام که در قرآن شریف آیه ای آمده باشد که راه به جنت رسیدن از مسیر افغانستان می گذرد.

 

هر انتحاری به افغانستان می آید تا از این دروازه به باورش به جنت برود امیدوارم به عوض جنت همه تروریستان به دوزخ بروند رهبری حکومت وحدت ملی می گوید خاموش ما در مقابل همه کمی و کاستی ها یک استراتیژی کاری است اما من باور ندارم هدف این نوع تصامیم این نوع حرکت ها استراتژی منطقی بخاطر منافع ملی و بخاطر ارزش ها و معیارهای قبول شده ملی و بین المللی خدمت گذاری برای مردم باشد بلکه بشمول جناب رییس جمهور هر که می خواهد در این وطن بی سر و سامان آینده خود و فرزندان خود را چه از راه قانونی و چه از راه غیر قانونی تضمین کند.

 

در کشور ما و روز نیست که خون به ناحق نریزد يکی از امراض و ميکروب ها که هر روز گسترش می يابد و جای پای زيادتری برای خود باز می کند. عوام زدگی در حاکميت و مديريت حکومت وحدت ملی است. عوامزدگی هم مثل غربزدگی و يا غرب زدگی و روشنفکر زدگی اگر مورد بی توجهی قرار گيرد که قرار گرفته و دقيق عوامل و ريشه هايش در جامعه شناسايي نگردد عامل خطرناکي برای پوشاندن و سوزاندن همه ريشه هاي علم و ترقی و شعور و تدبير خواهد بود.

 

چرا کسی پیدا نمی شود که از عمق تاريخ گذشته، آينده را نگاه کند در تبيين دقيق تر اين بيماری و شناخت آن در عينيت جامعه از عمق جان فرياد سر دهد و بگویند تا چه وقت برای چه چرا همه چیز را برای خود می خواهید در تاريخ گذشته ما نيز از اين حالت که بيشتر ريشه در بی سوادی و يا کم سوادی و کم درکی بعضی اقشار داشته استفاده فراوان شده است اما امروز آنانی دست به نا انصافی می زنند که باید مدافع گر حقوق مستضعفین باشند متاسفانه نمونه فراوان داريم اما سيد بزرگ قلم و سياست براي آنکه نگويند فقط حرف می زند، سراغ يک مصداق ها مي رود و آشکارا خطر را نشان مي دهد: «… من بر يکي از مظاهر اين سم مهلک رسالت خود را ادا میکنم تنها قلم دارم نه توپ و تفنگ اگر از رهبران حکومت وحدت ملی پرسیده شود که طی هفته ماه گذشته دست آورد شما در راه ارزش ها و معیار های خدمت گذاری برای مردم افغانستان چی بوده می گویند کابینه ساخته شود همه چیز خوب می شود.

 

اگر از حاکمیت وحدت ملی پرسیده شود عملکرد شما در تضاد با منافع ملی است می گوید انتخاب ما در پرتو منافع ملی شده ما پاسدار منافع شدیم در حالی که منافع ملی هرگز نزد عالی جنابان مطرح نیست بلکه منافع شخصی و قومی نزد شان ارجیت دارد. در اوایل شخصا امیدوار بودم که حکومت وحدت ملی امورات را انجام خواهد داد كه در آن مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان به خط زرین درج گردیده باشد بعداً دانستم چون تعریف مشخص از منافع ملی در کشور وجود ندارد هرکس منافع شخصی را منافع ملی تفسیر و تعبیر می کند.

 

گرچه می دانم ضعف مدیریت، خودخواهی، ناتوانی، بی کفایتی در حاکمیت موجود بجای رسیده است که نه وصیت و نه نصیحت تاثیر گذار است. این حاکمیت توان خانه تکانی با این همه بی بند و باری های را ندارد و نمی خواهد از این بی کفایتی ها کنار برود فقط خواستم به نزد خداوند پاک و مردم مسلمان افغانستان ادای مسوولیت کنم چون می دانم این نوشته ام مفادی ندارد. صدای بانگ اذان را به گوش کر چه می گویی!

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار