- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

از شایعه تا واقعیت/ آیا خبر کشته شدن ملا دادالله حقیقت دارد؟

در مورد کشته شدن ملا منصور داد الله معاون گروهء جداشدهء طالبان به رهبری ملا محمدرسول گزارش های ضد و نقیض به نشر رسیده است.

 

مقامات در ولایت زابل می گویند، ملامنصور داد الله دیشت در نتیجهء حمله گروه رقیب اش، کشته شده است.

 

آمر امنیت زابل می گوید،براساس معلومات استخباراتی و تایید مردمان محل ملا منصور دادالله با یک همراه اش درنتیجهء حملهء افراد مربوط به طالبان به رهبری اختر محمد منصور، در ولسوالی خاک افغان کشته شده است.

 

غلام جیلانی فراهی گفت:

 

“به ماگزارش های کشفی و استخباراتی رسیده و مردم محل هم تایید کرده اند که دیشب حدود ساعت یازده و نیم بجه منصور دادالله و دوست اش در منطقه کلی افغان ولسوالی خاک افغان به قتل رسیده و این خبر را تایید می کنم.”

 

منصور دادالله برادر داد الله سابق قوماندان ارشد طالبان، در این هفته به حیث معاون گروهء انشعابی طالبان به رهبری محمد رسول، تعیین شده است.

 

همزمان با این، عطا جان حق بیان رییس شواری ولایتی زابل هم کشته شدن ملا منصور دادالله را تایید کرده، اما گفته است، او زمانی که می خواست از ارزگان راهیزابل شود در مسیر راه مورد حمله قرار گرفته، کشته شده است.

 

عطا جان حق بیان گفته است:

 

“بزرگان قوم که برای ما معلومات داده اند، می گویند که او از ارزگان راهی بود که طالبان در راه برای او کمین گرفته و در نتیجه آن کشته شد.”

 

اما عبدالمنان نیازی یک عضو ارشد گروهء جدا شده طالبان به رهبری ملا رسول در صحبت تیلفونی از یک محل نامعلوم کشته شدن ملا منصور دادالله را رد کرده گفت، او در این حمله زخمی شده است.

 

اما گروهء طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور تاکنون در این مورد تبصرهء نکرده است.

 

در این اواخر جنگجویان دو گروه انشعابی طالبان یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگری به رهبری ملا محمد رسول در ولایت زابل درگیر شده اند که گفته می شود در نتیجهء آن بیش از صد جنگجو از هر دو گروه کشته شده اند.