- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

از سرگیری دوباره پرواز طیارات خصوصی در ولایت هلمند

طیاره [1]

پروازهای خصوصی پس از یک‌سال از میدان هوایی هلمند آغاز شد. فرود و پرواز طیارات در نتیجۀ حضور طالبان در این مدت متوقف بود.

محمدعمر، آمر میدان هوایی هلمند مشکلات امنیتی را دلیل تعویق پرواز طیارات خصوصی در این ولایت عنوان می‌کند.

وی افزود: سیستم هواشناسی نیز در این میدان هوایی فعال شده و طیارات شرکت‌های خصوصی بدون هیچ دغدغه ای می‌توانند پروازهایشان را انجام دهند.

پروازها پس از آن از میدان هوایی هلمند آغاز شد که روز گذشته ولسوالی ناوه از تصرف طالبان خارج شد.