- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

از روز محصل در پوهنتون هرات گرامی‌داشت به عمل آمد

محصل [1]

آنجلا سروری مدیر عمومی جندر پوهنتون هرات ضمن تبریکی روز محصل گفت که محصل و پوهنتون، نماد فکر، خرد، فرهنگ غنی و سمبول پیشرفت علمی یک کشور می باشد.

وی بااشاره به روز محصل افزود که نام گذاری روزی به نام محصل در جنتری کشورها، بیان گر و ارج گذاشتن به جایگاه محصلان در جامعه بشری می باشد.

در همین حال، قاهره رسولی معاون امور محصلان افزود که امروزه ملت و مُـلکی درعرصهٔ سیاست، کولتور، اقتصاد و صنعت پیشتاز است که با سلاح علم مجهز باشند و بتوانند ازین سلاح به صورت استفاده کنند.

خانم رسولی تصریح کرد که تمام خدمات اجرایی و علمی پوهنتون، برای انکشاف ذهن و تقویت توانایی های علمی محصلان، ارایه می شود.

همچنان در این روز از بهترین محصلان و بهترین مستند سازان پوهنتون هرات تقدیر گردید که فرهاد حقیار از فاکولته خبرنگاری، بهترین مستند ارایه شده را ساخته بود.

از سوی هم، محمد نذیر سکندری معاون امور مالی و اداری پوهنتون هرات، ضمن معرفی بخش های گوناگون علمی، تدریسی، امور مالی و اداری پوهنتون، جزئیات پلان ها، بخش ها و میزان خدمات را به محصلان، استادان و کارمندان ومحصلان جدیدالشمول تشریح نمود.

این در حالی است که انجمن ارتباط عامه، فاکولته ژورنالیزم هرات قبل ازین نیز چندین پروگرام را در پوهنتون هرات برگزار کرده بود.