- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

از داعش هم بر ضد افغانستان استفاده می کند

در گذشته آمریکا روابط خوبی با پاکستان در منطقه داشته و این کشور ژاندارم منطقه ای آنها محسوب می شد اما حالا سیاست تغییر کرده و در پی برقراری این رابطه با هند است. بدین ترتیب پاکستان از این موضوع به شدت خشمگین است و در پی جبران این موضوع بر می آید. این موضوع و روابط چه تاثیری بر افغانستان خواهد گذاشت؟

 

محمد داوود کلکانی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «خبر تودی» گفت: آمریکا درصدد است روابط خود را با بهترین کشورهایی که از لحاظ قدرت منطقه ای و انرژی هسته قوی هستند، بهتر کند. لذا هند از کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی و اتمی در منطقه می تواند بر آن سرمایه گذاری کند. نزاع هند و پاکستان در طول تاریخ بر مساله کشمیر دوام دار بوده است. هند تلاش کرده است که همیشه به منافع پاکستان ضربه بزند و پاکستان متقابلاً سعی نموده به منافع هند ضربه بزند.

 

وی افزود: پاکستان از طریق ایجاد گروه های جنگی در مقابله با هند قرار گرفته و هند هم سکوت نکرده و با تقویت بلوچ ها جنگ نیابتی را در پاکستان به راه انداخته است. بیشتر حرکات پاکستان در منطقه و از خاک افغانستان هم بر ضد منافع هند است. جنگهایی را که پاکستان در افغانستان رهبری می کند و گروه هایی که ایجاد می کند در یک بعد برضد افغانستان و در بعد بزرگی دیگر برضد هند می باشد.

 

کلکانی در ارتباط با ارتباطات اخیر پاکستان با افغانستان عنوان کرد: با توجه به اینکه وزیر خارجه افغانستان تعیین شد، دعوت نامه پاکستان آمده و خواسته شده که به پاکستان سفر کند، این موضوع باعث نگرانی دیگر کشورها خواهد شد. ما در سیاست خارجی و در سفرهای خود باید توازن را رعایت کنیم. با توجه به اینکه پاکستان در حال حاضر دچار مشکلات فراوان است تلاش دارد که خود را از این وضعیت بیرون بکشد. متاسفانه افغانستان نتوانست از این موضوع و وضعیت این کشور استفاده کند و سیاست های این کشور را به نفع خود تغییر دهد و در مسیر صلح گام خوبی بردارد.

 

وی در ادامه گفت: دولت پاکستان منتظر این است که کشور ما را در موضوع صلح در حالت تعلیق نگاه دارد تا ببیند موضوع داعش به چه مرحله ای و به کجا می رسد. مطمئناً پاکستان بار دیگر از داعش هم در برابر افغانستان استفاده می کند.