افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 17 آوریل , 2015 لینک کوتاه خبر :

از بودن حکومت، نبود اش بهتر است!

نخست درود و سلام بی پایان بر همه انسان های عدالت خواها و آزادی پسند به خصوص به همه آنهایی که از خدا می ترسند و به حساب و کتاب پس از مرگ اعتقاد و باور دارند. هیچ تردیدی وجود ندارد که عدم اعتماد بی کفایتی و مدیریت ضعیف حکومت وحدت ملی کارد را به استخوان مردم خداپرست افغانستان رسانده کشتن ها و بستن ها سر بریدن ها اگر از یکسو عامل اصلی دشمنان قسم خورده ای مردم افغانستان اند بی کفایتی و عدم صداقت این حکومت نیز هر روز به آسیاب دشمن آب ریخته و این شعله سوزنده را شعله ور تر می سازد.

 

هموطنان شرافتمند!

در همه جای دنیا از اول تاریخ تا به امروز مبارزه انسان های تحت ستم بر علیه انسان های ظالم و حکومتهای بی کفایت و ستمگر وجود داشته است. به باور من سياست و عملکرد های حكومت وحدت ملی نه تنها كه هرگز عادلانه نیست بلكه سخت ظالمانه نیز هم بوده است. حكام موجود در کشور ما بعد از آنکه حکومت را بنام وحدت ملی خلاف ارزش های قانون اساسی اعلان کردند کشور و مردم افغانستان را غلامان حلقه به گوش و افغانستان را به چشم يک منطقه مفتوحه خود نگاه كرده و همواره اين بدگماني و بی اعتمادی را هم علیه یکدیگر و هم علیه مردم افغانستان بخاطر بدست آوردن حقوق شان داشته اند.

 

جاه طلبی ها بخاطر تقسیم قدرت همين نا عاقبت اندیشی ها و خودخواهی های نادرست باعث شده است كه سياست هاي حكومت وحدت ملی در مورد مردم افغانستان و سياست هائي غير عادلانه و منصفانه باشد تا آنجایی كه اين مردم را از تمام حقوق اساسی و ابتدایی شان محروم نموده و زير فشار سر سام آور بخاطر نبود امنیت نبود لقمه ای نان نبود کار و روزگار نگه داشته اند. اگر همين بی کفایتی و جا طلبی ها ادامه پيدا كند و حكومت سیاستش را در مورد مردم عزیز افغانستان تبديل و تعديل ننمايد نتيجه اين خواهد شد كه اين ملت مجبور شوند آنچه که در توان دارند علیه این حاکمیت انجام دهند.

 

همه می دانند که وضیعت خیلی ناگوار است ولی حقيقت اين است كه يک چنين وضعيت ناگواری را هيچ انسانی تحمل نخواهد كرد چون انسان به هدف هضم شدن در شكم ديگران پيدا نشده بلكه براي زندگی كردن و حفظ مقام انسانی و عزت که خداوند برایش داده به اين دنيا آمده و پس از پرشتش خدا اولين وظيفه اش اين است كه براي نجات و حفظ هويت و عزت خود دست بهر كوشش ممكن بزند. معلوم است وقتي كه مساله مرگ و زندگي درميان باشد هر انسان بلكه هر حيواني براي زنده ماندن آخرين تلاشش را خواهد كرد چون اگر قرار باشد يک موجود زنده قرباني هوس فزون طلبی يک موجود ديگر نظير خودش بشود سعی خواهد كرد كه حتي الامكان طرف مقابل خود را هم نيمه جان كند و اگر نصرت خدا شامل حال گردد به احتمال قوي خودش زنده خواهد ماند و جان دشمن بظاهر هرچند قوي را خواهد گرفت و نظير چنين حالت هایی در تاريخ بشري بتكرار ديده شده است ما الان در زمان و مکانی زندگي مي كنيم كه دنيا بسيار كوچک شده و بصورت دهكده اي نسبتا بزرگ درآمده است كه همه مردم آن در يک لحظه از وضع يكديگر با خبر مي شوند و همه مردم دنيا تقريبا از حقوق بنيادين يک انسان با خبر هستند و مي دانند كه چه كاري درست و چه كاري نادرست و چه عملي عادلانه و چه عملي ظالمانه است.

 

پس تقاضاي ما مردم افغانستان كه در اين شش ماه گذشته است بدترين تحقيرها و تبعيض ها و حق كشي ها را از جانب این حکومت دیده ایم بهتر است حکومت وحدت ملی ديگر رفتار غير معقول و غير عادلانه و نژاد پرستانه خود را تغيير دهد و براي محو كردن ملت افغانستان از صفحه هستي بيشتر از اين پا فشاري نكند چون به صلاح خودشان هم نيست. آخر انسان چگونه به خود اجازه مي دهد در حق انسان هاي ديگر تا اين اندازه غيرمنصفانه رفتار كند اگر یکی از جمله سر بریده های ولسوالی جرم ولایت بدخشان فرزند آقای اشرف غنی می بود یا فرزند داکتر عبدالله یا چنين رفتاري اگر با خود آنها بشود ببينند مي توانند تحملش كنند يا نه و اگر نمي توانند پس حق اين است كه آن را براي ديگران هم نپسندند.

 

رهبران حکومت وحدت ملی بشما می گویم آگاه باشید.

 

صبر و حوصله اين مردم را دیگر مورد آزمايش قرار ندهید؟ باور دارم مردم خیلی به تنگ آمده اند بعد از این اگر با چنگ و دندان هم كه شده اجازه نخواهيم داد كه چنين برنامه ضد انساني و ناروایي در کشور ما انجام شود و اين مهم نيست كه به چه قيمتي براي مردم عزیز افغانستان تمام خواهد شد چون اگر مردم افغانستان در کشور خود باور داشته باشید دیگر چاره ای نیست یا همه مردم افغانستان در این سرزمین با افتخار خود مي میرند و يا در آن با عزت و صاحب حق زندگي مي كنند و اين آخرين راه و فيصله اي است كه مردم افغانستان در پيش روي خود دارند و بخاطر آن باید همه چيز خود را فدا کنند و زير بار ظلمي چنين سنگين و خورد کننده نروند.

 

از سوی دیگر مردم افغانستان در واقع هيچ مخالفتي با رياست جمهوری و ریاست اجرایی یعنی با اشخاص نداریم چون هیچ کدام شما پسر عمو و پسر خاله ما نیستید و هر دوی شما برای ما علی السویه شمرده می شوید. مخالفت ما فقط با سياست هاي غير انساني و غير عادلانه اي است كه بر ما تحميل مي شود. يعني حکومت شما بداند كه ما افغانستانی ها از هر گوشه ای که هستیم اگر در حکومت نام نهاد شما شرکت داریم یا نداریم باور داشته باشید براي مان فرق نميكند احمد ریيس جمهور باشد يا محمود، تقي باشد يا نقي.

 

ما فقط هدف ما این است فردي كه روي كارآمده است با ما چگونه خدمت مینماید اگر در کار و عمل خوب رفتار كند مي گویيم خوب است و اگر بد رفتار كند مي گویيم كه بد است و بايد رفتارش را آنقدر تغيير دهد تا در حق ما عدالت رعايت شود. وقتي كه ما به عدالت رسيديم و هيچگونه ظلم و زورگویي بر ما تحميل نشد و ما در مورد حل مشكلات فردي و اجتماعي محيط زيست مان خود صاحب تصميم شديم و اختيار بستن و گشادن یا به اصطلاح دیگر رتق و فتق مسايل مربوط به خود را پيدا كرديم در اين صورت مي گویيم كه حكومت وحدت ملی يک حكومت عادل است و ما برای حمايت از چنين حكومتي از هيچ نوع فداكاري دريغ نخواهيم كرد و از استمرار آن به سهم خود تا آنجایي كه به ما مربوط است با تمام وجود دفاع خواهيم كرد.

 

در غیر آن حکومت که نمی تواند امنیت آورد، زندگی اقتصادی مردم برهم و درهم باشد، هیچ کس احساس آرامش و مصونیت نکند، به یقین از بودن، نابودن اش بهتر است.

 

 

 

احمد سعیدی

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار